definícia záznamu

Počítačový záznam je typ alebo skupina údajov uložených v systéme.

Pre výpočty existujú rôzne typy záznamov, ale vo všetkých prípadoch sa jedná o odkaz na koncept ukladania údajov alebo informácií o stave, postupoch alebo používaní počítača.

Najprv, Systémový register je databáza, ktorej účelom je ukladanie konfigurácie, volieb a príkazov operačného systému. Spravidla sa tieto registre používajú v systémoch Microsoft Windows. Systémový register môže obsahovať informácie a konfigurácie použitého hardvéru a softvéru, užívateľské preferencie, asociácie súborov a súborov, použitie systému, zmeny a úpravy atď. Tieto záznamy sa v systéme uchovávajú s názvami ako „User.dat“ alebo „System.dat“ a môže ich používateľ vyhľadať na účely prenosu do iného systému.

Ďalším typom registrácie je programovanie. Tento typ údajov je tvorený niekoľkými združenými prvkami, ktoré reagujú na rovnakú štruktúru. Záznamy o programovaní môžu byť základné alebo zložité a obsahujú informácie o tom, ako bude konkrétny softvér alebo aplikácia v danom okamihu pracovať alebo konať.

Na druhej strane, záznamy sa používajú aj v databáze. Každý záznam predstavuje jedinečnú položku alebo prvok nájdený v tabuľke, hárku alebo základni. Register je teda nakonfigurovaný pomocou množiny údajov, ktoré patria konkrétnej entite.

Vo všetkých týchto a iných prípadoch je účelom registrov uloženie informácií a údajov, ich uvedenie do súvislosti a ich umiestnenie na dosah pod indexovým alebo objednávkovým systémom, ktorý umožňuje ich prístup a použitie kedykoľvek. Záznamy sú metódou, ktorú používateľ aj počítačový systém používajú na prístup a použitie všetkých informácií.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found