definícia prevodu

Pojem prenos sa v oblasti technológií aplikuje najmä na pojem prenos údajov. To predstavuje prenos informácií iného typu z určitého typu zariadenia do iného podobného alebo iného typu. Prenos dát je dnes jedným z najjednoduchších a najužitočnejších procesov, ktoré sa dajú vykonať s elektronickými zariadeniami, a veľa možností je špeciálne upravených, aby uľahčili prácu priemernému používateľovi.

Keď hovoríme o prenose, máme na mysli jednu z najjednoduchších úloh, ktoré nám počítač umožňuje vykonávať s iným elektronickým zariadením. Týmto prenosom sú vždy údaje, ktoré je možné okrem iného zobraziť v rôznych štýloch, a to buď v multimediálnych materiáloch, textoch alebo softvéri. Týmto spôsobom je možné pristupovať k rôznym typom súborov a materiálov na rôznych miestach, ak má človek k dispozícii príslušné metódy a zariadenia.

Za normálnych okolností môže proces prenosu prebiehať dvoma základnými spôsobmi: prostredníctvom sieťového systému alebo cez port, z ktorých najbežnejší je známy port USB. V závislosti od kvality zariadení alebo zvolenej metódy sa môže rýchlosť prenosu líšiť. Na druhej strane musia byť zariadenia zapojené do procesu v rovnakom jazyku protokolu, ktorý ich robí kompatibilným. V tomto zmysle umožňuje mať počítač v sieti prístup z jedného zariadenia k informáciám uloženým v inom zariadení. V prípade portov USB sa zvyčajne používajú s externými zariadeniami, ako sú mobilné telefóny, perá, tlačiarne, iné počítače a pamäťové zariadenia.

K prenosu môže dôjsť aj bez potreby káblov. Ak niekto potrebuje na vykonanie tohto procesu káble, bude to musieť byť lankové, optické alebo koaxiálne káble. Bezdrôtové prenosy sú v zásade satelitné alebo infračervené systémy.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found