kánonová definícia

Existuje niekoľko významov pojmu kánon, pretože sa objavuje v používaní každodenného jazyka rôznymi spôsobmi. Kánon možno chápať ako sadzbu alebo daň uvalenú na nejakú činnosť, tovar alebo službu. Predstavuje to, čo musí každý platiť za používanie tohto tovaru alebo služby. Na druhej strane, v oblasti umenia sa kánon chápe ako príklad alebo model, ktorý treba nasledovať, forma, ktorú je potrebné rešpektovať a následne vyplniť konkrétnymi informáciami alebo údajmi. Nakoniec predstavuje aj súbor zákonov, ktoré upravujú uvažovanú spravodlivosť Cirkvi, preto sa nazýva „kánonické právo“.

Kánon potom môže byť druhom dane. Odpradávna sú teda za niektoré činnosti, tovary alebo služby platené sadzby alebo dane, ktoré znamenajú určitý druh výhod alebo ochrany pre tých, ktorí ich vykonávajú alebo organizujú. Napríklad kánon bol daňou, ktorú museli roľníci platiť, aby mohli využívať pôdu, ktorú im feudálny pán dal na pôžičku alebo na nájom. Kánon môže mať formu platby v korení alebo v kapitáli, hoci ten sa v poslednej dobe stal takmer výlučným spôsobom platby. Kánon sa dnes uplatňuje na niektoré hospodárske činnosti, ako aj na nákup niektorých tovarov (najmä technologických) alebo služieb (použitie audiovizuálnych médií atď.).

V druhom prípade sa kánon chápe ako príklad alebo model, ktorým sa musí riadiť každé umelecké odvetvie, aby dosiahol dokonalosť. Je to veľmi viditeľné v prípade maľby, sochárstva, hudby, architektúry. Všetky tieto umelecké odvetvia majú svoje klasické časy, v ktorých boli ustanovené určité kánony považované za dokonalé, a to musia rešpektovať tí, ktorí ich chcú vykonávať. Kánon v tomto zmysle však popierajú aj mnohí umelci v čase krízy alebo spochybňovania klasických hodnôt.

Nakoniec je kánon prvkom, ktorý tvorí kánonické právo alebo katolícku cirkev. V tomto zmysle je štruktúra Cirkvi, ako aj jej fungovanie, výsady a účel, organizovaná prostredníctvom noriem, ktoré tvoria toto právo.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found