Kategórie: veda | motor

Definícia senzora

Definícia senzora

Voláme senzor ešte zariadenie, ktoré okrem iného automaticky meria premennú, napríklad teplotu, tlak alebo dokonca rýchlosť otáčania .Je potrebné mať na pamäti zaujímavý bod Vďaka informáciám, ktoré nám vo výsledku dáva senzor, môžeme odvodiť ďalšie premenné, ktoré nie sú práve tými, ktoré meria. To ilust