definícia inklúzie

Zahrňte a obsahujte niečo alebo niekoho. Aby sme pochopili, čo znamená pojem inklúzia, mali by sme začať definovaním akcie zahrnutia. Predpokladá sa, že obsahuje alebo zahŕňa niečo alebo niekoho v inej veci, priestore alebo za určitých okolností. Zahrnúť potom znamená pridať niečo k niečomu ďalšiemu, čo už existuje. Pojem inklúzia teda označuje akt zahrnutia a zadržania niečoho alebo niekoho.

Zvyčajne sa tento koncept používa vo vzťahu k situáciám alebo sociálnym okolnostiam, v ktorých sú určité sociálne dávky zahrnuté alebo vylúčené z konkrétnych sociálnych skupín.

Sociálne začlenenie: nevynechanie určitých sektorov spoločnosti z výhod

Inklúzia, chápaná zo sociálneho hľadiska, musí súvisieť s prácou, ktorú rôzni ľudia každodenne robia, aby zabezpečila, že z nej nebudú vynechané veľké sektory spoločnosti, a potom sa dostala do špirály násilia, kriminality a extrémne zlých podmienok. života. Sociálne začlenenie znamená integráciu všetkých členov spoločnosti do života komunity bez ohľadu na ich pôvod, činnosť, sociálno-ekonomický stav alebo myslenie. Sociálne začlenenie zvyčajne súvisí s najskromnejšími odvetviami, ale môže súvisieť aj s diskriminovanými a zanedbávanými menšinami, ako je to v prípade domorodých komunít alebo menšinových etnických skupín, napríklad Rómov.

Takže v rámci inklúzie musíme zoskupiť postoje, politiky a trendy, ktoré majú v úmysle integrovať ľudí z rôznych sektorov do spoločnosti, do ktorej patria, a navrhnúť, aby prispievali prispievaním svojich talentov a aby súčasne získavali spätnú väzbu a získavali výhody od spoločnosti. Inklúzia sa musí uskutočňovať na všetkých úrovniach: okrem iného politickej, hospodárskej, vzdelávacej, sociálnej.

Dotácie, štipendiá, niektoré z najúčinnejších alternatív boja proti vylúčeniu

Metódy použité na uskutočnenie fenoménu sociálneho začlenenia môžu byť veľmi rozmanité, aj keď vo všeobecnosti súvisia s poskytnutím všetkých nechránených a diskriminovaných odvetví všetkým potrebným prostriedkom na rozvoj dôstojného a stabilného životného štýlu. V tomto zmysle môže sociálne začlenenie znamenať zabezpečenie práce, zdravia, dôstojného a bezpečného bývania, vzdelania, bezpečnosti a mnohých ďalších vecí, ktoré prispievajú k organickému a riadnemu rozvoju celej spoločnosti. Sociálne začlenenie je charakteristickým javom posledných rokov, v ktorých globálne a regionálne hospodárske krízy spôsobili, že dôležité sektory ľudskej populácie boli bezmocné a opustené.

Dotačné programy boli v tomto ohľade jednou z hviezdnych politík. Mesačné prideľovanie peňazí, ktoré sa rozširuje na tých, ktorí to najviac potrebujú, je jednou z metodík, s ktorými národné a provinčné štáty zamýšľajú bojovať proti vylúčeniu, a preto podporujú začlenenie tých okrajových a najzraniteľnejších sociálnych sektorov spoločnosti.

Teraz musíme povedať, že aby sa toto odvetvie rozvíjalo v súlade a nestrácalo možnosti konkurencie s ostatnými vyššími v spoločenstve, malo by túto politiku sprevádzať mnoho ďalších zameraných na podporu štúdia, odbornej prípravy, práce, pretože ak nie, samotná škatuľa a jednotlivci, ktorí sa v tejto situácii cítia pohodlne, nenavrhujú osobný a profesionálny rast, vďaka ktorému budú vynikať na všetkých úrovniach svojho života.

Preto ďalšou alternatívou k dotáciám alebo vynikajúcou možnosťou, ako ich sprevádzať, kým človek nedosiahne autonómiu v každom zmysle, je podpora vzdelávania, rovnosť v ponuke vzdelávania

Vieme, že kľúčom do budúcnosti je úroveň vedomostí, ktoré niekto vlastní, a preto je dôležité, aby všetky sociálne skupiny dostali adekvátne vzdelanie, ktoré im umožní rozvíjať sa na hyperkonkurenčnom trhu. To, že máme všetci rovnakú príležitosť vzdelávať sa a robiť to za rovnakých podmienok, je rozhodujúcim faktorom sociálnej integrácie, o ktorej hovoríme.

Po dotáciách by teda malo nasledovať udelenie študentských štipendií, ktoré zlepšujú rovnosť vo vzdelávaní na rôznych úrovniach štúdia.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found