definícia frázy

Fráza je slovo alebo skupina slov, ktoré sú usporiadané a formulované z jadra. Uvedené jadro má vo vete určitú syntaktickú funkciu. Je potrebné vziať do úvahy, že v každej vete majú slová špecifické funkcie a zo slov, ktoré vykonávajú tú istú úlohu, sa stávajú frázy.

Typy fráz

Sada slov tvorí rôzne gramatické kategórie. Existuje osem druhov slov: podstatné mená, slovesá, prídavné mená, príslovky, predložky, spojky, determinanty a zámená.

Z týchto gramatických kategórií môžu niektoré z nich tvoriť jadro, to znamená úplne podstatnú súčasť každej frázy (spojka a determinátor sú kategórie, ktoré neumožňujú vytvoriť jadro).

- Podstatná fráza môže byť jedno slovo alebo kombinácia viacerých. V každom prípade je jeho jadrom vždy podstatné meno. Vo vete „jahoda je veľmi chutné ovocie“ je teda slovo jahoda jadrom podstatnej frázy. Ako jadro podstatného mena môže pôsobiť aj zámeno alebo podstatné meno.

- Sloveso je tvorené zo slovesného tvaru, ktorý funguje ako jadro predikátu vo vete. Slovo „dážď“ vo vete teda predstavuje slovesnú frázu. Je zrejmé, že slovesná fráza môže byť sprevádzaná podstatnou menou alebo inými frázami.

- Adjektívum má ako jadro prídavné meno. Takto by slovo „mäkké“ vo vete tvorilo adjektívnu frázu.

- Príslovka je tvorená príslovkou, ktorá slúži ako jadro vety. Slovo „blízko“ je súčasťou gramatickej kategórie prísloviek a vo vete sa stáva jadrom príslovkovej frázy.

Každá fráza má vo vete nejaký druh syntaktickej funkcie

Každá veta sa obvykle skladá z podmetu a prísudku. Predmetom je zvyčajne menná fráza tvorená podstatným menom alebo zámeno a jeho funkcia spočíva v hraní v určitej akcii (vo vete „Juan kupuje topánky“ Juan je osoba, ktorá vykonáva akciu nákupu).

V predikáte je najdôležitejšou časťou slovesný tvar, ktorý tvorí jadro slovesnej frázy a má funkciu vyjadrovať niečo o predmete (vo vete „Anita sa mi veľmi páči“ sa jadro slovesnej frázy týka Anita, jadro predmetu).

Foto: Fotolia - olly


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found