definícia opatrnosti

Koncepcia opatrnosť Aplikujeme ho, keď čelíme určitej situácii, ktorá to vyžaduje úcta, rezerva a obozretnosť Vzhľadom na okolnosti alebo zúčastnené osoby je potrebné konať presne a dodržiavať všetky tieto postoje.

Používame ho aj na označenie spôsobu, akým konáme alebo sa správame, keď nechceme, aby niekto niečo vedel, takže najlepšou vecou, ​​ako zostať bez povšimnutia, je mobilizovať so skromnosťou a schopnosťou, aby nás nebolo vidieť ani počuť.

Ak som napríklad odišiel z domu v noci bez toho, aby si to moji rodičia uvedomili, zúčastniť sa večierku, budem musieť do domu znovu vstupovať s veľkou opatrnosťou, aby sa nezobudili, nevideli ma a nezačali bitku.

Na druhej strane, zlodeji alebo tí, ktorí vykonávajú akúkoľvek nezákonnú činnosť alebo konanie, musia s touto vlastnosťou postupovať veľmi opatrne, s veľkou mierou, prefíkanosťou, zručnosťou a starostlivosťou, aby neboli vypočutí alebo chytení vo vôni a nevzbudiť podozrenie.

Ak sa človek dopustí činu korupcie, nikdy by to nemal s každým nahlas komentovať alebo sa chváliť tým, kto o tom nekorešponduje, pretože by sa samozrejme rozšírila správa, ktorá by bola týmto protiprávnym konaním odhalená.

Z vyššie uvedeného je potom možné ľahko odvodiť, že opatrnosť je činnosť alebo správanie, ktoré u človeka vznikajú takmer spontánne, keď čelia odhaleniu bezprostredného nebezpečenstva, ktoré zvyčajne spočíva v odhalení alebo odhalení v priamom spáchaní činu, ktorý morálne nezodpovedá alebo nie je legálne.

Je tiež dôležité spomenúť, že tento koncept je zvyčajne prepojený s konceptom obozretnosť.

Obozretnosť v každom prípade ide oveľa ďalej, pretože z jej ustanovenia vyplýva cnosť, ktorá vedie osobu, ktorá ju pozoruje, k tomu, aby konala a správala sa čestne, vyvážene a zjavne opatrne a s výhradami, ktoré navrhuje.

Bez ohľadu na dôvod, ktorý nás vedie k opatrnosti alebo obozretnosti, je dôležité, aby sme poukázali na to, že je lepšie konať tak, ako by sme to mali robiť naopak, z ľahkovážnosti, pretože určite my alebo tretí večierok, vždy niekto bude neopatrným konaním poškodený.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found