definícia charity

Pojem charita je v našom jazyku často používaný s rôznymi odkazmi, najmä v súvislosti s katolíckym náboženstvom a s pojmami ako láska a solidarita s ostatnými a ľuďmi okolo nás.

Teologická cnosť, z ktorej vyplýva predovšetkým milovať Boha a blížnych

Charita spolu s nádejou a vierou je jedným z troch teologické cnosti skladajúci sa z milujme Boha nadovšetko a blížneho ako seba samých.

Medzitým sa volá teologická cnosť na ten zvyk, ktorý bude mať inteligencia a vôľa ako božský dar a ktorý umožní človeku nejakým spôsobom sa podieľať na božskej prirodzenosti.

Preto sa ukazuje, že je to mimoriadne dôležitý pojem v rámci kresťanského náboženstva a pre tých, ktorí ho vyznávajú.

Podľa kresťanstva sa charita stáva ľudskou, keď Ježiš hovorí apoštolom, aby sa milovali navzájom tak, ako on miloval ich. Medzitým Biblia skrze svätého Pavla, vozidlá Božieho slova, ponúka niektoré charakteristiky toho, čím by autentická láska mala byť: je trpezlivá, nápomocná, nepozná závisť, nikdy sa ničím nechváli, nie je namyslená, je nie má záujmy, je zdobný, vylučuje zlo a má sklon k pravde.

Ježišu, život pre lásku

Ježišov život, ktorý je podrobne uvedený v Biblii, nám ukazuje, že on sám bol neustálym prejavom a odkazom na charitu, pretože jeho správanie a skutky boli úplne orientované láskou k Bohu a jeho rovesníkom, a najmä na ten sociálny sektor, ktorý to najviac potrebuje pomoc ako aj chudobní. Napríklad sa vždy zastavil, aby im pomohol a pomohol im s väčším nasadením ako ostatní.

Medzitým sa katolícka cirkev chopila tejto zásady, a preto sú jej kroky od najvyššej po najnižšiu hierarchiu zamerané aj na pomoc tým najpokornejším pri riešení ich základných potrieb a v boji za zlepšenie ich životných situácií.

Rovnako aj kresťania a entity, ktoré sú úzko späté s Cirkvou, majú v rovnakom zmysle osobitnú dispozíciu k tomu, aby praktizovali lásku s tými, ktorí to požadujú.

Cirkev a jej neustále charitatívne činnosti

Združenie Charita je toho jasným príkladom, je to komunitná organizácia pôsobiaca v rôznych krajinách, ktorá závisí od katolíckej cirkvi.

Jej poslaním, ktoré sa narodilo na konci 19. storočia, je boj proti chudobe, vylúčeniu a diskriminácii na celom svete.

Na pomoc najchudobnejším organizuje dôležité kampane zamerané na zhromažďovanie finančných zdrojov, oblečenia a ďalších záležitostí, ktoré sa šíria prostredníctvom médií, aby sa zhromaždené informácie mohli neskôr rozdeliť medzi tých, ktorí to najviac potrebujú.

Týka sa to najmä detí, ktoré ich približujú k školám a vylučujú akýkoľvek druh vykorisťovania.

Starostlivý človek s ostatnými

Na druhej strane sa toto slovo tiež používa na označenie pocit, ktorý vedie ľudí k solidarite s ich rovesníkmi.

Charitatívny pocit prítomný v človeku spôsobí, že budú mať osobitnú tendenciu porozumieť ostatným, najmä pokiaľ ide o utrpenie, ktoré môžu prežívať v dôsledku nešťastia alebo nešťastia, ktoré sa vyskytlo v ich životoch.

Osoba, ktorá má túto cnosť, má prirodzený sklon pomáhať trpiacemu človeku, je to nepotlačiteľný impulz, ktorý ho vedie k vyvinutiu konkrétneho konania, aby tento človek neutrpel, napríklad mu dáva almužnu, dáva mu jedlo , Okrem iných akcií vám ponúka strechu na bývanie, prístrešie, ak vám je zima.

Keď napríklad dôjde k prírodnej katastrofe, ako je zemetrasenie, a v dôsledku tejto udalosti zostanú tisíce ľudí bez domov, bez vecí a úplného zmätku, zvyčajne apelujú na charitu, ktorú majú ľudské bytosti zvyčajne, aby každý z nich miesto a s tým, čím môžete pomôcť tým ľuďom, ktorým nezostalo nič.

Samotné ľudské bytosti i mimo nich majú tendenciu byť dobročinnými, keď dôjde k extrémnym okolnostiam, ako je opísaná situácia. Organizácia zbierok, oslavy hudobných festivalov, ktorých cieľom je zhromažďovať finančné prostriedky na zmiernenie potrieb obetí, sú zvyčajne najčastejšími príkladmi ľudskej lásky.

Pomoc poskytnutá niekomu v núdzi

To almužna alebo pomoc poskytnutá jednotlivcovi v núdzi , nazýva sa tiež charita.

Liečba použitá v náboženských rádoch

A do zaobchádzanie, ktoré sa používa na príkaz niektorých príkazov alebo bratstiev, na oslovenie nejakej autority, napríklad často sa to nazýva charita.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found