definícia sociálnej solidarity

Koncept solidarity je založený na príkone pomáhať iným, keď to potrebujú. Týmto spôsobom, ak zhorí susedov dom, sa môžu ostatní susedia rozhodnúť solidárne konať s postihnutou osobou tým, že jej ponúknu, čo môže potrebovať, aby mohol svoj život znova vybudovať. V takom prípade by sme hovorili o pomoci alebo solidarite zameranej na konkrétneho jednotlivca. Ak je však ponúkaná pomoc orientovaná v globálnom a nie individuálnom zmysle, hovoríme o sociálnej solidarite.

Vo všeobecnosti je myšlienka solidarity v rozpore so sebectvom a individualizmom. Akcia je solidárna, ak zohľadňuje potreby druhých a zároveň sa čiastočne vzdáva osobného prospechu a záujmu.

Rôzne príklady sociálnej solidarity

Predstavme si malé mesto s vysokou životnou úrovňou, ktoré sa rozhodne aktívne spolupracovať s iným obyvateľstvom, ktoré naráža na rad základných problémov (nedostatok jedla, podvýživa detí a marginalizácia všeobecne). Ak sa bohaté mesto rozhodne získať peniaze koncertom, aby výťažok smeroval do chudobného mesta, čelíme prípadu sociálnej solidarity.

Solidárne akcie zamerané na spoločnosť sú veľmi rozmanité. V tomto zmysle rôzne MVO realizujú projekty pomoci v oblastiach ako vzdelávanie, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo alebo integrácia ľudí so zdravotným postihnutím. Nemalo by sa zabúdať, že väčšina cirkví podporuje aj činnosti zamerané na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Myšlienka štátu zahŕňa aj rad mechanizmov solidarity v samotnej spoločnosti (napríklad finančná pomoc pre nezamestnaných).

Zásada solidarity pri pomoci najviac znevýhodneným osobám

Všetci nejako vieme, že svet, v ktorom žijeme, je vzájomne závislý. To znamená, že všetci sme v istom zmysle odkázaní na každého. Zároveň by sme mohli rozdeliť svetovú populáciu na dva veľké bloky: na tých, ktorí majú pokryté svoje základné potreby, a na tých, ktorí ich nemajú. Tvárou v tvár tejto nerovnej realite môže každý jednotlivec, skupina alebo národ zvážiť, čo má robiť. Existujú dve možnosti: ignorovať alebo sa pokúsiť zmierniť potreby ostatných. Druhá pozícia znamená morálny záväzok voči ostatným a predstavu bratstva medzi všetkými ľuďmi.

Záverom je, že každá pomoc alebo spolupráca zameraná na zníženie utrpenia iných je založená na morálnom pocite alebo presvedčení, ktoré sú pôvodcom princípu individuálnej alebo sociálnej solidarity. Solidarita chápaná ako sociálny mechanizmus je založená na myšlienke, že nie sme iba skupinou jednotlivcov, ale že všetci tvoríme spoločenské telo a to, čo sa stane s časťou tela, ovplyvňuje jeho celistvosť.

Fotografie: iStock - Bartosz Hadyniak / jax10289


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found