definícia aktualizácie

Je označený pojmom aktualizácia tejto úlohy alebo činnosti, ktorá zahŕňa aktualizáciu niečoho, čo sa z nejakého dôvodu oneskorilo.

Jeden môže napríklad aktualizovať informácie. Táto situácia je veľmi častá v spoločnostiach, ktoré spravidla a v stanovenom časovom období a v dôsledku pohybu osôb majú tendenciu kontrolovať zoznam kontaktných informácií svojich klientov, aby ho udržiavali aktuálny a aby sa tak vyhli chybné oznámenia alebo čo je najdôležitejšie: nestratiť kontakt s dobrým zákazníkom.

Aj keď aktualizácia dá sa to urobiť aj v iných oblastiach, napríklad v jazyku, je ďalšou oblasťou, ktorá si vyžaduje neustálu aktualizáciu v priebehu času, pretože zmeny alebo úpravy, ktorým jazyk miestami podlieha, znamenajú, že sa generujú a používajú neustále nové slová alebo výrazy, ktoré si budú vyžadovať príslušnú anotáciu a aktualizáciu týkajúcu sa ostatných ktoré sa stávajú zastaranými z dôvodu ich nepoužívania.

Navyše, výzdoba priestoru alebo dokonca softvérV dôsledku neustáleho pokroku, ktorý v tejto oblasti nastáva, bude potrebné ich z času na čas aktualizovať, pokiaľ ide o staré verzie.