definícia humanizácie

Pojem humanizácia je veľmi zložitý pojem, ktorý pochádza zo spoločenských vied a ktorý priamo odkazuje na jav, ktorým neživý predmet, zviera alebo dokonca osoba získa určité črty, ktoré sa považujú za ľudské a ktoré predtým nemali. Je dôležité si uvedomiť, že pojem humanizácia predstavuje proces, ktorý sa uskutočňuje určitý čas a ktorého cieľom je premena predmetného predmetu alebo objektu na niečo podobnejšie tomu, čo ľudská bytosť bežne chápe.

Predtým, ako budeme môcť hovoriť o tom, čo rozumieme humanizácii, musíme si ujasniť, čo rozumieme pod pojmom človek. V tomto zmysle pojem označuje bytosť, ktorá si na rozdiel od iných živých bytostí dokázala vyvinúť vedomé a zvládnuteľné pocity, medzi ktorými vyniká solidarita, láska k druhým, empatia, oddanosť určitým príčinám atď. Aj keď má ľudská bytosť vo svojej podstate aj veľa negatívnych prvkov, všetky tieto spomenuté postavy sú pre neho výhradné a zvieratá ani rastliny ich nemôžu vedome a racionálne rozvíjať.

To je dôvod, prečo keď hovoríme o humanizácii, máme na mysli proces, ktorým sa získavajú typické ľudské vlastnosti. Zložitosť tohto konceptu spočíva v tom, že sa všeobecne vzťahuje na ľudí samotných, a nie tak na iné prvky, ako sú zvieratá. K tomu dochádza v prípadoch, keď ich človek, ktorý si zachoval neľudské vlastnosti (ako závisť, nenávisť, hnev), odložil nabok, aby sa stal niekým, kto si zaslúži, aby sa mu hovorilo človek.

V inom zmysle môže byť pojem humanizácia prítomný aj v určitých umeleckých oblastiach, keď sú prvky ako objekty, zvieratá, rastliny nereálne zobrazené a sú im dané ľudské osobnostné vlastnosti alebo fyzické vlastnosti, ako je vzpriamený postoj, jazyk atď.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found