definícia liehu

Duch sa nazýva nehmotná bytosť obdarená rozumom, ktorý môže byť produktom fantázie, spojený s náboženským korpusom alebo dokonca chápaný ako súčasť duše jednotlivca.

Existujú rôzne koncepcie toho, čo je to duch. Najbežnejšia je tá, ktorá ju spája s netelesnou bytosťou, ktorá sa vyskytuje v rôznych náboženstvách, ale tiež ako súčasť folklóru mnohých kultúr a individuálnych presvedčení.

V mnohých prípadoch, duchovia sú pozitívne sily spojené s náboženskými doktrínami, predstavujú dogmy a božské sily. Napríklad v katolíckom náboženstve je postava Ducha Svätého, súčasť Najsvätejšej Trojice. Tento údaj je často graficky znázornený bielou holubicou. Usudzuje sa, že Duch Svätý dostal božské dary, ktoré musí odovzdávať ľudským bytostiam takým spôsobom, že koná ako Boží posol.

Ak duchovia nie sú súčasťou náboženských tradícií alebo koncepcií, môžu mať kultúrne pozitívne aj negatívne konotácie. Pre kultúry a spoločnosti na celom svete môže duch chrániť spoločenstvá, národy a ľudí svojimi nadprirodzenými schopnosťami a uprednostňovať dobrú energiu a dobré činy. Napríklad posilnenie plodín. Tieto druhy duchov sú spoločensky dobre považované, a preto sa ich mnoho ľudí modlí alebo koná obrad, aby ich privolali. Keď sa na duchov pozerajú ako na negatívne bytosti, spájajú sa so zlom, chorobami a smrťou. Niekedy sa o nich verí, že sú to ľudia, ktorí sa vracajú z mŕtvych, aby komunikovali so živými alebo aby jednoducho potrápili ľudskú rasu z posmrtného života. Títo duchovia sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi a sú vnímaní jednotlivo alebo kolektívne.

Duch je však tiež abstraktný pojem, za ktorý sa, bez ohľadu na vieru v nadprirodzeno, považuje súčasť duše človeka. Niekedy sa považuje za racionálny aspekt duše, aj keď sa používa aj ako synonymum pre ľudskú osobnosť, charakter a energiu.

Podľa zdravého rozumu je človek veľkého ducha ten, kto má vôľu konať, je inšpirovaný, energický, živý a s veľkým povzbudením.

Duch sa navyše v mnohých prípadoch považuje za znázornenie toho, čo je pre bytosť alebo predmet najdôležitejšie.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found