definícia človeka

Mužom sa rozumie akákoľvek ľudská bytosť mužského pohlavia, na rozdiel od toho ženského pohlavia klasifikovaného pod pojmom žena. V kategórii mužov sa dajú počítať deti, dospievajúci a dospelí. Termín človek sa často používa aj na označenie ľudstvo vo všeobecnosti alebo jednotlivec v spoločnosti, bez rozdielu pohlavia alebo veku. Antropológia je teda spoločenská veda, ktorá sa zaoberá štúdiom človeka ako človeka.

Veda všeobecne a najmä taxonómia si radšej vyhradzuje termín „muž„pre biologický druh (Homo sapiens sapiens) a na zdôraznenie mužského pohlavia použite terminológiu „mužský“. Každodenné použitie si však vynútilo slovo „muž„pre oba významy prakticky vo všetkých jazykoch.

Z biologického hľadiska je človek tým človekom, ktorý v dôsledku oplodnenia vajíčka spermiogramom nesie XY chromozómy. Z anatomického hľadiska teda bude mať muž reprodukčný systém pozostávajúci z nasledujúcich pohlavných orgánov: penis, semenníky, vas deferens a prostata. Funkciou týchto orgánov je produkovať spermie nesúce spermie, ktoré sa môžu počas oplodnenia spojiť s vajíčkom ženy. Semenníky sú konkrétne zodpovedné za vylučovanie hormónov (hlavne androgénov), ako aj za produkciu mužských spermií alebo gamét. Vas deferens a epipidymis sú trubice, pozdĺž ktorých tieto spermie zrejú; V prostate sa vylučujú látky, ktoré dokončujú tvorbu semena. Nakoniec je penis orgánom zodpovedným za kopuláciu, ktorá umožňuje oplodneniu spermií. V modernej vede je andrológia odvetvím urológie a lekárskych vied všeobecne, ktoré je zodpovedné za štúdium sexuálnych funkcií a reprodukcie mužov s cieľom liečiť okrem iného poruchy erekcie, predčasnú ejakuláciu, neplodnosť a pod. -zvaný hypogonadizmus.

Všeobecne sa tento výraz používa puberta opísať tie podmienky, ktoré označujú prechod z detského muža na dospelého muža, ktorého možno označiť ako nositeľa charakteristických vlastností mužnosť alebo mužnosť, hoci mnohé z nich majú spoločenské a kultúrne zázemie, ktoré sa vyvíja v závislosti na dobe a kontextoch každého národa.

Na druhej strane v dejinách ľudstva prebehli dlhé debaty o tom, čo je mužské a čo nie. Čo je známe ako sexizmus je to kultúrna forma, ktorá podporuje hegemóniu mužského pohlavia nad ženským, a tým naznačuje cnosť a hierarchiu mužov voči ženám v rôznych oblastiach spoločenského poriadku. Napríklad určité politické, spoločenské alebo náboženské úlohy boli v minulosti doménou mužského rodu, a to buď normami alebo predpismi, alebo tradíciou alebo kultúrnou dispozíciou. Rôzne skupiny mužov vo svete iniciovali zneužívanie v snahe o dosiahnutie rovnakých práv vo vzťahu k ženám na základe toho, čo považujú za kultúrny tlak na to, aby sa prejavili nadradení, zručnejší alebo pripravení na určité spoločenské situácie.

V tomto rámci lekárska veda historicky rozlišuje medzi chromozomálnym pohlavím (XY na definíciu muža), pohlavným pohlavím (prítomnosť penisu a semenníkov) a „sociálnym alebo kultúrnym“ pohlavím. V súčasnej sociologickej interpretácii bola táto posledná myšlienka nahradená takzvaným „pohlavím“. Rozlišuje sa teda rad postojov a kultúrnych modelov, ktoré definujú „mužské pohlavie“ s niektorými atribútmi „mužského rodu“.muž„Z tohto pohľadu sa mnohé z kultúrnych alebo sociálnych rozdielov medzi mužmi a ženami zmenšili alebo dokonca zmizli; v súčasnosti je možné rozlišovať medzi mužmi, ktorí plnia úlohy tradične vyhradené pre ženy, a opačným javom. Napríklad sa uznáva nová rola mužov na kulinárskej úrovni a pri činnostiach súvisiacich s estetikou alebo skrášľovaním. Na oplátku sa ženám overuje rastúca úloha vo vedách o zdraví alebo na pozíciách odborov alebo politických reprezentácií. Preto je definícia „muž„alebo„ žena “dosahuje neobvyklú úroveň zložitosti v porovnaní s ostatnými etapami dejín a musí obsahovať klasické aspekty biológie a anatómie, ako aj novinky týkajúce sa psychologických, behaviorálnych, sociálnych, kultúrnych a antropologických aspektov.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found