sociálny manažment - definícia, pojem a čo to je

Koncept riadenia sa všeobecne premieta do podnikateľského prostredia a hovoríme o komerčnom manažmente alebo manažmente ľudských zdrojov. V spoločenskej sfére však existuje aj sociálne riadenie, koncepcia vytvorená v posledných rokoch s odkazom na konkrétne akademické školenie s jasnou sociálnou projekciou, ktorá sa snaží vyriešiť problémy, ako je marginalita.

Štúdie sociálneho manažmentu

Tento typ vysokoškolského vzdelávania je známy pod niekoľkými pojmami, pričom ide o plánovanie a sociálny manažment, ktoré sú najrozšírenejšie, a môžu sa vykonávať v pregraduálnej alebo postgraduálnej podobe.

Tieto štúdie sú rámcované v oblasti sociálnych služieb typických pre verejnú správu a ako reakcia na komplexnú sociálnu realitu s problémami súvisiacimi s marginalizáciou, vylúčením, udržateľnosťou alebo rovnakými príležitosťami.

Pokiaľ ide o študijné plány, obsahujú okrem iného oblasti ako sociálny manažment, sociálne plánovanie a programovanie, sociálne výdavky, udržateľnosť sociálneho štátu a verejné politiky.

Hlavné kľúče v sociálnom riadení

Štúdie sociálneho riadenia musia byť bez ohľadu na konkrétne oblasti a ich obsah chápané v komplexnom rámci, v ktorom interaguje politický, ekonomický a sociálny rozmer človeka.

Efektívne sociálne riadenie znamená poznať uznávané sociálne práva a verejný systém, ktorý ich spravuje.

Zásadné aspekty sociálneho riadenia sú aj vzdelávacie politiky, dôchodky a pracovná realita

Z hľadiska metodiky sú tieto štúdie spojené s celým radom sociálnych ukazovateľov, ktoré umožňujú hodnotiť chudobu, sociálnu zraniteľnosť alebo merať hmotné a nemateriálne potreby občanov.

Sociálny manažér bude musieť vyvinúť a analyzovať sociálne projekty, aby transformoval niektoré aspekty reality. Z tohto dôvodu bude potrebné zaoberať sa otázkou financovania a sociálnych výdavkov a súčasne zvládnuť hlavné parametre sociológie.

Postavu sociálneho manažéra netreba chápať ako profesiu byrokratov alebo iba s teoretickým prístupom, pretože cieľ jeho profesie je impregnovaný etickými hodnotami, ako je sociálna spravodlivosť, záväzok voči najviac znevýhodneným osobám a boj proti nerovnostiam. .

Fotografie: iStock - Joel Carillet / Joel Carillet


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found