definícia milosti

Z milosti vyplýva úplné alebo čiastočné odpustenie trestu, ktorý si niekto odpykáva po súdení, alebo ak sa tak nestane, jeho zmiernenie, ktoré spočíva v zmene trestu, samozrejme, za menej závažný trest, ako aký bol, to znamená: po prijatí milosti prešlo z rozsudku smrti na doživotie.

Na druhej strane je bežné, že výraz milosť sa používa na označenie tejto milosti alebo zmiernenia trestu, ktorý z politických dôvodov udelil politický orgán, ako napríklad prezident národa, väzňovi.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že milosť predstavuje legálny spôsob, ako zrušiť odsúdenie na trestnej úrovni. Od amnestie sa však bude líšiť tým, že milosť nijako neznamená odpustenie priestupku, akoby k amnestii došlo, v milosti, ako sme už povedali, bude odpustený výkon trestu resp. zníži sa o roky, ale bol spáchaný jednotlivec, z ktorého je stále vinný.

Medzitým existujú dva typy milosti, čiastočná milosť, ktorá znamená potlačenie všetkých sankcií, ktoré boli voči osobe uplatnené; a čiastočná milosť oslobodzuje od niektorých trestov iba výkon trestu.

Na túto tému je potrebné poznamenať, že po celom svete vždy existovali polemiky o rozhodnutiach niektorých vlád o odpustení politických väzňov. Obzvlášť tie vznikajú preto, lebo milosti sú zvyčajne dôsledkom politického rozhodnutia, ktoré sa prijme na základe paktu s niektorým sektorom alebo skupinou spoločnosti, ktorý presne požaduje milosť z ich strany výmenou za nejaký ústupok.

Veľmi závažné trestné činy, ako napríklad trestné činy spôsobené štátnym terorizmom spáchané vo vojenskej diktatúre v roku 1976 v Argentíne, dostali milosť za demokratickej vlády Carlosa Menema. Takýto čin, ktorý vyslobodil vojakov obvinených z porušovania ľudských práv, spôsobil veľké odmietnutie verejnosti, vláda ich napriek tomu potvrdila.

Slovo milosť sa používa aj na označenie výnimky, ktorú niekto dostane, pokiaľ ide o povinnosť plniť.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found