definícia kultúrneho centra

Myšlienka kultúrneho centra sa uplatňuje na tých miestach, kde sa organizujú kultúrne aktivity: konferencie, výstavy, zhromaždenia atď. Neexistuje konkrétny model kultúrneho centra, pretože každý z nich je špecificky zameraný a špecializuje sa na určitý druh činnosti.

Už v staroveku existovali miesta určené na šírenie kultúry. Najznámejšou je alexandrijská knižnica, kde sa okrem kníh a dokumentov uskutočňovali aj výskumné úlohy v rôznych oblastiach poznania. Alexandrijská knižnica mala multidisciplinárny duch a prístup starovekého sveta pretrval dodnes a uplatňuje sa v dnešnom kultúrnom centre.

Veľké mestá boli a sú miestami kultúrnej tradície. V nich sú subjekty a inštitúcie, ktoré propagujú vedomosti (múzeá, atény, umelecké skupiny atď.). A kultúra sa šíri ďalej, pretože ľudia veria v výhody, ktoré z nej plynú. Kultúra je užitočný nástroj na podporu tolerancie, predstavy o kráse alebo občianskych hodnôt. Podpora kultúry medzi občanmi je spôsob, ako môžu mať plnohodnotnejší a spokojnejší život.

Kultúrne centrá sú miestami stretnutí. Účastníci v nich zdieľajú svoje obavy a vymieňajú si informácie. Komunikácia, ktorá sa generuje v týchto centrách, umožňuje socializáciu jej členov. Znalosti je možné získať samostatne, a preto je internet silným zdrojom konzultácií. Kultúra však dosahuje vyššiu úroveň, ak sa prejavuje v spoločnosti ostatných, ak existuje centrum, v ktorom môžu individuálne zručnosti a obavy komunikovať s ostatnými ľuďmi.

V súčasnosti existujú nové modely kultúrnych centier. Tradičné povahy naďalej existujú, aj keď sa postupne objavujú

inovatívne návrhy. Príkladom sú susedské hnutia, ktoré sa organizujú mimo verejných inštitúcií a zakladajú otvorenejšie, participatívne a kreatívne kultúrne centrá. To znamená, že kultúra je dynamická a podlieha vývoju, rovnako ako sa to deje v kultúrnych centrách.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found