definícia hypotézy

Pod hypotézou sa rozumie návrh ospravedlnenia pred určitým javom, prvkom alebo procesom, ktorý sa odohráva v akejkoľvek oblasti existencie (teda prírodnej aj sociálnej). Hypotéza je jednou z najdôležitejších častí procesu analýzy a vedeckého štúdia, pretože práve prostredníctvom nej sa teória začína formovať, aj keď je hypotéza vyvrátená a anulovaná. Hypotéza je to, čo umožňuje ľudskej bytosti spustiť myšlienkový proces, prostredníctvom ktorého sa získa určitý typ vedomostí.

Termín 'hypotéza„pochádza z gréčtiny a znamená predpokladať alebo uvažovať. Hlavná a najelementárnejšia charakteristika hypotézy súvisí s jej kvalitou výroku, možnosti alebo návrhu, ktorý musí byť ešte otestovaný a schválený, aby sa z neho nakoniec stal vedecký výrok alebo teória.

To priamo súvisí s myšlienkou, že hypotéza je návrh, ktorého pravdivosť alebo užitočnosť ešte nebola potvrdená, práca, ktorá sa uskutoční vedeckou metódou zodpovedajúcou príslušnej vede (pretože hypotézy môžu byť formulované a akýkoľvek typ vedy predmetu štúdie, metodiky alebo zdrojov).

Pri vývoji overovania alebo validácie hypotézy sa vedci môžu uchýliť k rôznym prvkom, ako sú pozorovania a empirické testy, ale tiež k predtým overeným teóriám a hypotézam, ku kritickým a koherentným analýzam vo vzťahu k predmetnému predmetu. Hypotéza nikdy nie je položená vo forme otázky, ak nie vo forme vyhlásenia, a preto je potrebné potvrdiť toto tvrdenie, aby sa zachovalo, zmenilo sa ktorékoľvek z jeho častí alebo sa ho priamo zbavilo v prípade, že tak neurobí. sa vzťahujú na predtým vyvolanú potrebu. Na záver môžeme dodať, že hypotéza sa všeobecne uvádza vo formáte podmienených príčin a následkov.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found