definícia nájomného domu

Termín jemný sa používa na označenie tých prvkov alebo javov, ktoré sa považujú za jemné, jemné alebo slabé. Termín dim je kvalifikačné prídavné meno a môže sa používať v pozitívnom aj negatívnom zmysle v závislosti od konkrétnej situácie a od spomínaného javu.

Rozumieme jemným pre všetko, čo je jemné, slabé a bez sily. Toto prídavné meno sa teda veľmi často používa pri konkrétnych príležitostiach, keď je možné na tieto javy odkazovať. Jedným z najbežnejších priestorov na použitie tohto výrazu je fotografia, keď sa hovorí o svetlých alebo slabých farbách, ktoré sa na fotografii prejavia ako niečo jemné, čo na oko nepôsobí, ale skôr ho uvoľňuje. Tlmené svetlo je v určitých denných dobách bežné, zvlášť keď slnko nie je v najvyššom bode nadmorskej výšky, a preto je tu väčšia prítomnosť tmy ako svietivosti. Tlmené farby budú svetlé farby, ktoré nemajú toľko sily alebo elánu ako iné. V tomto zmysle sa pojem dim môže používať aj v maľbe alebo v iných umeleckých odboroch, kde je dôležité osvetlenie.

Ďalším bežným použitím, ktoré sa dáva slovu riedky, je slovo, ktoré súvisí s predchádzajúcim slovom len málo alebo vôbec nič a súvisí s rôznymi javmi. Napríklad sa dá povedať, že človek má slabú reakciu na určitý čin alebo konkrétnu situáciu, čo znamená, že táto reakcia nie je silná, ale skôr slabá. Je to možno vtedy, keď tento pojem získa trochu negatívny význam za predpokladu, že sa ľudia nechajú týrať alebo sa nebránia.

Okrem toho môže byť stmievanie tiež mnoho poveternostných javov, ako je dážď, opar, smog, rosa atď.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found