definícia rodiny s jedným rodičom

Pojem rodina je veľmi široký a je možné ho študovať z rôznych hľadísk: jeho historický vývoj ako inštitúcia spoločnosti, analýza jej funkcií v spoločnosti alebo rozdelenie rodín na ich rôzne typológie. Ak sa zameriame na rôzne typy rodín, je možné urobiť nasledujúcu klasifikáciu: tradičná rodina, neúplná rodina a ďalšie modely.

Čo je to rodina s jedným rodičom a jej rôzne spôsoby

Je to tá rodinná jednotka, v ktorej žije matka alebo otec so svojimi deťmi. Inými slovami, za deti je zodpovedná hlava rodiny. K tejto modalite môže dôjsť z veľmi rôznych dôvodov: v dôsledku smrti jedného z rodičov, pretože ide o slobodnú matku, v dôsledku odlúčenia rodičov, keď sa slobodný muž rozhodne pre adopciu dieťaťa, v situácii, keď rodič sa stáva Je nútený emigrovať a zanechať svoje deti v starostlivosti druhého rodiča alebo v prípadoch, keď otec legálne stratí starostlivosť o svoje deti.

Vyššie uvedené príklady rodiny s jedným rodičom pripomínajú skutočnosť, že tradičný model rodiny (otec, matka a deti žijúce na jednej streche) koexistuje s inými formami organizácie rodiny.

Niektoré okolnosti spojené s rodinami s jedným rodičom

Skutočnosť, že rodič je hlavou rodiny, má množstvo sociálnych, ekonomických a emocionálnych dôsledkov. Zo sociálneho hľadiska sú osamelé matky v niektorých prípadoch nechránené vo svojom osobnom a pracovnom prostredí. Rodina s jedným rodičom zvyčajne znamená nižší príjem. Z emocionálneho hľadiska nemusí byť žiadny problém, ale dieťaťu môže chýbať postava otca alebo matky. Tieto okolnosti znamenajú, že v niektorých krajinách sa týmto rodinám podporuje hospodárska a sociálna pomoc. A aby bola pomoc účinná, je potrebné právne uznanie rodiny s jedným rodičom.

Pokiaľ ide o druh pomoci, môžu byť rôzne: odpočty daní, ekonomické výhody na podporu detí alebo pomoc pri narodení alebo adopcii.

Existuje niekoľko pomôcok, ale najrelevantnejšie je uznanie súboru práv v oblasti práce alebo sociálnych práv.

Z kvantitatívneho hľadiska percento rodín s jedným rodičom rastie vo väčšine krajín. Napríklad dve z piatich detí do 18 rokov v Spojených štátoch žijú bez biologického rodiča. Tieto údaje majú logicky zložité dôsledky, ktoré analyzujú sociológovia. Existujú sociologické štúdie, ktoré tvrdia, že neprítomnosť rodiča je rizikovým faktorom pre dospievajúcich. Ďalšie štúdie analyzujú vzťah medzi rodinami s jedným rodičom a akademickými výsledkami.

Fotografie: iStock - Geber86 / simonkr


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found