definícia nátlaku

The nátlak označuje fyzické, duševné alebo morálne násilie, ktoré niekto vyvíja na iného jedinca s cieľom prinútiť ho, aby povedal alebo urobil niečo v rozpore s jeho vôľou, alebo ak to neurobí, aby zabránil akejkoľvek činnosti alebo myšlienke.

Je potrebné poznamenať, že jediný, kto má právny rámec na vykonávanie nátlaku, aj keď jasne preventívnym spôsobom je to zrejmé, teda oznamovanie trestov v prípade nedodržania zákona, je štát, ktorý ho presne rozloží s poslaním presadiť predpisy platné v danom prípade.

Na druhej strane na žiadosť zákona nájdeme aj osobitný odkaz na slovo nátlak, ktoré označuje zákonná moc, ktorá pomáha právu ukladať dodržiavanie jej ustanovení a zásad za akýchkoľvek okolností, ktoré ho predvolajú.

Štát aj právny systém sú teda založené na tejto hrozbe uplatnenia príkladnej sankcie v prípadoch, keď je to potrebné. Až na niektoré výnimky, v ktorých štát dominoval teror, sa hrozba môže stať konkrétnym aktom fyzického násilia pre tých, ktorí robia niečo alebo si myslia niečo iné ako to, čo podporujú orgány.

Právny nátlak je stanovené a zhmotnenie nájde v trestný zákonník, čo je materská norma, ktorá sa zaoberá stanovením týchto typizovaných prejavov správania a ktorá bude viesť k uloženiu trestu.

Takmer vo všetkých oblastiach života, v ktorých sa ľudia navzájom ovplyvňujú, existujú pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať, a na oplátku sa stanovujú pokuty alebo pokuty pre tých, ktorí im odporujú.

Napríklad na rodinnej úrovni bude dieťa, ktoré poruší ustanovenie svojho otca, aby sa vrátil domov pred jedenástou hodinou v noci, potrestané za nesplnenie tejto podmienky, zatiaľ čo spoločnosť, ktorá porušila ustanovené ustanovenie v nejakej obchodnej norme, je bude možné prijať sankciu, zvyčajne ekonomickú, za nepríjemné kroky.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found