definícia reprezentácie

Termín zastúpenie Má niekoľko použití podľa oblasti, v ktorej sa používa.

Akcia, ktorá je v určitej oblasti nasadená v mene inej

V najširšom slova zmysle tento pojem označuje akciu, ktorá sa v akomkoľvek kontexte nasadzuje v mene iného, ​​buď jednotlivca, alebo organizácie.

Na žiadosť Právo a politické vedy, znázornenie sa ukazuje ako činnosť vykonávaná jednou osobou v mene inej osoby alebo, ak to nie je možné, pre subjekt. Napríklad, súdne zastúpenie, to je ten, ktorý bude advokát hrať na obranu práv svojho klienta v súdnom spore, ktorý sa proti nemu vedie alebo ktorý podal z nejakého závažného dôvodu. Toto zastúpenie zahŕňa pomoc, poradenstvo a v prípade potreby dokonca hovorenie za neho.

Je bežné, že fyzické a právnické osoby majú určitý druh zastúpenia, ak si to vyžaduje ich činnosť. Aby malo zastúpenie plné zastúpenie, je potrebné, aby existovala plná moc, formálne splnomocnenie, zmluva, okrem iných možností, podpísaná zastúpenou osobou, v ktorej je zastúpenie splnomocnené pred iným alebo v niektorých zmysel.

V pracovných kontextoch, ako sú modelárstvo, herectvo, hudba a šport, je mimoriadne bežné, že umelci a športovci majú manažéra, ktorý precízne vykonáva činnosť zastupovania v profesionálnych veciach.

To isté bude mať na starosti správu a boj proti zmluvám s tými podnikateľmi alebo inštitúciami, ktoré zložia sľub danému športovcovi alebo umelcovi.

A v mnohých prípadoch sú pravou rukou profesionála a toho, kto rozumie takmer všetkému, čo súvisí s ich súkromným a verejným životom.

Za takúto činnosť manažér obvykle dostane určité percento podpísaných zmlúv.

Diplomatické zastúpenie

Na druhej strane môže mať zastúpenie politický charakter, ako je to v prípade diplomatické zastúpenieV takom prípade ho môže vykonávať veľvyslanec jedného národa v inom štáte alebo osoba zodpovedná za podnikanie a diplomat ako návštevník bude ten, ktorý bude zodpovedný za zastupovanie krajiny vo všetkých jej dimenziách, otázok, ktoré sa majú riešiť. a ktorý ako najreprezentatívnejší vyslanec dostane všetky obavy, ktoré je potrebné vyriešiť.

Práca diplomatického zastúpenia je jednou z najdôležitejších z hľadiska medzinárodnej politiky, pretože na nej závisia dobré a srdečné bilaterálne vzťahy medzi národmi.

Aj za mnohých okolností konfliktu alebo napätia môžu byť ich zásahy relevantné, pokiaľ ide o ich zmiernenie.

Stále diplomatické misie v krajine sa ľudovo nazývajú veľvyslanectvá a ich vrchný alebo najvyšší orgán sa nazýva veľvyslanec. Pokiaľ nedôjde k dvojstranným konfliktom, je bežné, že každý národ má veľvyslanectvá z iných krajín, ktoré budú zodpovedné za udržiavanie aktívnych a dobrých vzťahov medzi zúčastnenými krajinami.

Divadelné predstavenie

Tiež a v inom úplne inom poradí, ako napríklad umeleckej oblasti sa výrazom reprezentácia často označuje divadelná funkcia; „Predstavenie sa začalo neskôr, ako bolo stanovené, aj keď jeho kvalita predstavovala oneskorenie v pozadí.“

Herci predstavujú na javisku príbeh napísaný autorom a presne sa tomu hovorí predstavenie.

Toto slovo sa tiež používa na vyjadrenie a myšlienka alebo obraz, ktorý pochádza z reality. „Obrazové dielo, ktoré pozorujeme, je znázornením emočného stavu autora počas jeho tvorby.“


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found