definícia semaforu

Semafor Je to jeden z najcharakteristickejších prvkov ulíc ktoréhokoľvek mesta na svete a jeden z Dopravné značky ktorej musíme venovať osobitnú pozornosť, pretože jej poslaním je regulovať premávku vozidiel a chodcov.

To znamená, že prostredníctvom troch svetiel, ktoré majú a ktoré sa striedavo rozsvietia, autá a chodci vedia, či musia zastaviť, či majú byť v strehu, pretože majú málo času na cestu alebo či majú voľný spôsob obehu po ceste ... spôsob alebo spôsob, akým to robia.

Zelená farba znamená, že auto môže jazdiť po cestách rýchlosťou a za podmienok stanovených ostatnými predpismi. Keď sa zmení na žltú, znamená to, že vodič musí spomaliť, pretože čoskoro dorazí červené svetlo, čo je to, čo naznačuje, že musíte zastaviť pochod, pretože ulica, cez ktorú prechádzate, je tá, ktorá bude mať od tohto okamihu voľný pohyb a tiež chodci budú mať možnosť prejsť cez ulicu zodpovedajúcim chodníkom pre chodcov.

Posledné uvedené je nesmierne dôležité rešpektovať, pretože auto musí stáť tesne pred alebo na trati, ktorá predchádza cestu pre chodcov, takže keď sa svetelná signalizácia zmení zo zelenej na žltú, musí byť motorista upozornený, že zmena na červenú farbu musí hroziť okamžite a potom musí pred dosiahnutím chodníka spomalte a zastavte.

Na druhej strane sú semafory, ktorých poslaním je napríklad viesť chodcov, ideálne je, že keď ste v role chodca, pozorne a podrobne ich skontrolujte. Zvyčajne predstavuje postavu idúceho človeka a keď je osvetlená priehľadným svetlom, naznačuje to chodcovi, že môže bez problémov prejsť, pretože je zastavená premávka a má priechod; keď je človiečik zastavený a bliká načerveno, varuje chodca, aby sa poponáhľal, pretože čoskoro sa signál zmení na signál zastaveného, ​​fixovaného a osvetleného červeného svetielka, ktoré naznačuje, že NIŽŠIE neprechádzate.

Z vyššie uvedeného potom je zrejmé, že nerešpektovanie signálov semaforu predstavuje veľmi závažný cestný priestupok, ktorý je možné trestať pokutou, ktorá zahŕňa peniaze alebo odobratie vodičského preukazu, v závislosti od právnych predpisov a opätovného použitia chyby.