definícia trigonometrie

The trigonometria je ďalším odvetvím matematiky, ktorý zjavne priamo alebo nepriamo zasahuje do toho a toho sa zaoberá výlučne štúdiom vzťahov medzi uhlami a stranami trojuholníkov. viem Často sa používa najmä vtedy, keď potrebujete získať presné merania. Napríklad triangulačné techniky sa používajú v astronómii na meranie vzdialenosti medzi najbližšími hviezdami, okrem iného na meranie vzdialeností medzi geografickými bodmi a pre satelitné navigačné systémy.

Vznik a štúdium trigonometrie sa datuje do starobylého mesta Babylon, ktoré sú predmetom osobitného záujmu indických, moslimských a gréckych matematikov.

Trigonometrické funkcie v staroveku boli všeobecne definované ako kvocient medzi dvoma stranami pravého trojuholníka vzhľadom na jeho uhly, zatiaľ čo dnes je bežné, že ich možno popisovať ako nekonečné rady alebo ako riešenie diferenciálnych rovníc, ktoré umožnia rozšírenie na komplexné čísla a kladné aj záporné hodnoty.

Existuje šesť základných trigonometrických funkcií: sínus, kosínus, tangens, kotangens, secan a kosekans..

Aj keď posledné štyri budú definované viac ako čokoľvek z hľadiska prvých dvoch, môžu byť definované aj geometricky alebo prostredníctvom ich vzťahov.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found