definícia sponzora

Sponzorom je spoločnosť alebo osoba, ktorá investuje konkrétnu sumu peňazí do propagácie svojej značky na konkrétnom médiu s cieľom lepšieho zviditeľnenia u potenciálnych zákazníkov. Napríklad veľa časopisov a módnych publikácií získava dobrý zdroj financovania vďaka sponzorovaniu firiem v tomto sektore, ktoré chcú mať v publikácii svoj vlastný priestor na reklamu produktu alebo služby.

Toto sponzorstvo je dnes viditeľné aj v digitálnych médiách, pretože veľa blogov obsahuje aj špeciálne reklamné bannery pre tie spoločnosti, ktoré sa rozhodnú investovať do uvedeného blogu mesačné náklady pri propagácii svojich služieb.

Sponzoring v športe

V športe sa môže firma tiež rozhodnúť sponzorovať konkrétny tím. V takom prípade si sponzor cení ďalšie výhody, ktoré im tento typ marketingu ponúka s cieľom zlepšiť projekciu spoločnosti.

Kino má tiež rôzne zdroje financovania a dotácie. Niektoré filmy majú peniaze, ktoré investovali tí sponzori, ktorí verili v projekt a rozhodli sa ho podporiť finančnými prostriedkami. Je tiež možné sponzorovať konkrétne podujatie napríklad sponzorovaním módneho gala.

Inými slovami, rôzne formy sponzorstva ukazujú rôzne spôsoby, ako sa musí firma pred projektom zviditeľniť. Týmto spôsobom dochádza k výmene spoločných záujmov. Sponzorská spoločnosť na jednej strane ponúka konkrétnu ekonomickú čiastku a výmenou za to získava posilnenie svojho imidžu.

Spoločnosti môžu tiež sponzorovať projekty sociálnych vecí, ktoré preukazujú ich etické zapojenie do budovania lepšieho sveta. Sponzorstvom sa medzi dvoma stranami, ktoré uzavrú obchodnú dohodu, uzavrie dohoda o spolupráci.

Obchodná dohoda

Ide o dohodu, v ktorej majú obe spoločnosti úžitok zo schémy obojstranných výhod, to znamená, že obidve strany majú z tejto spolupráce, ktorá môže byť viac či menej dlhá, určitým spôsobom úžitok. Sponzorský systém umožňuje získať finančné prostriedky, ktoré by sa inak ťažko realizovali. Nájsť sponzora však nie je vždy ľahká úloha, pretože spoločnosti si veľmi vážia aj to, kde investujú.

Fotografie: iStock - Sjo


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found