definícia osobnej identity

Pojem osobná identita je relatívne nový pojem, ktorý, hoci vždy existoval, úzko súvisí so vznikom moderných štátov a s ich možnosťou organizovať rôzne činnosti súvisiace s civilnou sférou. Potreba mať rôzne prvky osobnej identity je dnes veľmi častá a dôležitá, existuje veľa druhov dokumentov, ktoré slúžia tomuto účelu.

Osobná identita, ktorú má jednotlivec, je daná hlavne menom a priezviskom. Tieto dva prvky sa najbežnejšie používajú na odlíšenie osoby a musia sa ako také objaviť vo všetkých dokumentoch, formulároch a záznamoch, ktoré môžu byť úradne. V dnešnej dobe je však kvôli veľmi dôležitému množstvu svetovej populácie potrebné brať do úvahy aj ďalšie konkrétnejšie a podrobnejšie prvky, aby bolo možné odlíšiť ľudí s rovnakým menom. Na odlíšenie ľudí od seba slúžia predmety, ako sú odtlačky prstov, DNA a ďalšie biologické problémy. Všetky z nich sa zvyčajne používajú na administratívnej alebo právnej úrovni na oficiálnu registráciu existencie jednotlivcov.

Na druhej strane môžeme spomenúť ďalšie problémy, ktoré tiež pomáhajú identifikovať osobu a ktoré súvisia viac s kultúrnymi prvkami ako s biologickými alebo anatomickými problémami. Teda javy ako náboženstvo, etnická príslušnosť, ku ktorej patrí, osobné chute, zvyky, schopnosti, zručnosti, povolanie, správanie alebo osobnosť. Všetky tieto problémy spolu pomáhajú veľa definovať osobnú identitu jednotlivca, a hoci neslúžia na úradnej, administratívnej alebo právnej úrovni, sú oveľa užitočnejšie pre spoznanie osoby, a teda pre odlíšenie od ostatných. Je to tak, pretože ich kombinácia je u každého jednotlivca jedinečná a osobitná.