definícia sociálnej akcie

Koncepcia sociálna akcia V našom jazyku je široko používaný. V oblasti Sociológia, pojem sa používa na označenie akcie, ktorá ovplyvní správanie ostatných.

Medzitým jeden z najdôležitejších sociológov v histórii, napríklad Nemec Max Weber a ako hlboko sa v tejto recenzii zaoberal danou problematikou, identifikoval štyri typy spoločenských akcií z hľadiska ideálnych modelov: tradičné alebo obyčajové (ide o konanie, ktoré sa riadi normami alebo zásadami, v ktorých racionálny princíp zasiahnuť); afektívny alebo emocionálny (v tomto prípade sa riadi najmä emóciami, ktoré majú pôvod v individuálnej vášni); racionálne podľa hodnôt (riadi sa zásadou alebo normou) a akcií zameraných na dosiahnutie racionálneho konca (je orientované na hľadanie racionálneho konca).

A na druhej strane sa pojem sociálna akcia v našom jazyku často používa na ich označenie Vládne alebo mimovládne oblasti, ktoré sa osobitne zameriavajú na vykonávanie rôznych aktivít alebo programov, ktorých konečným cieľom je okrem iného pomoc obyvateľstvu v núdzi alebo postihnutému konkrétnou situáciou. V tomto zmysle sa sociálna akcia bude snažiť upraviť súčasný stav vecí tak, aby sa zlepšil. Sociálna činnosť má vždy tendenciu dosahovať blahobyt ľudí.

Je potrebné poznamenať, že väčšina opatrení štátu realizovaných neziskovou organizáciou, ako je nadácia, alebo ak nie sú k dispozícii, akcie, ktoré vykonáva štát z konkrétnej oblasti, sú zamerané na uspokojenie najzákladnejších potrieb, ktoré by x situácia mala dosiahnuť nemôžu byť spokojní, ako napríklad: jedlo, oblečenie, zdravie, vzdelanie. Všeobecne je nedostatok ekonomických zdrojov hlavným dôvodom, prečo ich niektorí ľudia alebo odvetvia nemôžu uspokojiť.

A na druhej strane, sociálna akcia sa tiež plne uplatňuje, keď dôjde k prírodnej katastrofe alebo mimoriadnej udalosti, ako je napríklad zemetrasenie, požiar, lavína, okrem iného potom organizácie zamerané na sociálnu akciu zorganizujú tak, aby k nej dorazili čo najviac potrebnú pomoc postihnutým oblastiam.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found