definícia štátu

Pojem štát je kvalifikačné prídavné meno, ktoré slúži na označenie a charakterizáciu všetkých prvkov, ktoré sú súčasťou spoločnosti a ktoré spadajú do jej najdôležitejšej politickej inštitúcie: štátu, teda všetkého, čo k nej patrí, je s ňou spojené alebo s ňou spojené. .

Vlastné alebo spojené so štátom

Keď hovoríme o niečom ako o štáte, potom hovoríme o jeho príslušnosti k tomuto stavu, ktorý je chápaný ako inštitúcia vytvorená ľudskou bytosťou a pre ňu. Štát je vždy proti súkromnému, teda proti tomu, čo je riadené v rukách jednotlivcov, a ktoré nie je priamou súčasťou vlády spoločnosti.

Čo je štát? Počiatky, spojenie s územím a konformácia

Pojem štát vzniká od okamihu, keď ľudská bytosť vytvorí inštitúciu známu ako štát, a to aj v jej najprimitívnejších podobách.

Štát je inštitúcia, ktorá rôznymi spôsobmi riadi spoločenský život, ale ktorej cieľom je riadiť otázky ako politika, hospodárstvo, kultúra, diplomacia, občianske a sociálne akty každého regiónu, nad ktorým má moc.

Keď hovoríme o štáte, snažíme sa odkázať na tie prvky, rozhodnutia alebo javy, ktoré sú súčasťou tohto politického subjektu známeho ako štát.

Možno ho lepšie pochopiť a definovať ako štruktúru, ktorú tvoria všetky inštitúcie, ktorých poslaním je usmerňovať fungovanie komunity v danej geografickej oblasti.

Myšlienka štátu by v žiadnom prípade nemohla vzniknúť bez toho, aby existovalo územie, na ktorom je vybudovaný a funguje, a ktoré sa obvykle riadia národnou ústavou, v ktorej sú ustanovené usmernenia pre koexistenciu spoločnosti, a tiež základnými politickými vymedzeniami, sledovať toto územie.

Keď človek opustil nomádstvo a rozhodol sa usadiť na konkrétnom geografickom mieste, aby vytvoril rodinu, objavila sa táto myšlienka štátu.

Ľudia sa usadia na území, organizujú sa a vytvárajú mocenskú štruktúru, ktorá ich bude organizovať a riadiť v celom spoločenskom živote.

Tak sa postupne objavili inštitúcie a štátne systémy, ktoré majú funkciu nariaďovania a regulácie spoločenského života.

Aplikácie

Štát je napríklad ekonomické opatrenie, ktoré sa usiluje zastaviť pokrok zahraničných nadnárodných spoločností a ktoré sa usiluje etablovať regionálny priemysel. Štátom môže byť aj vzdelávanie, to znamená, že štát, ktorý riadi štát, je pre všetkých rovnaký a stavia sa proti súkromnému vzdelávaniu, ktoré zostáva v rukách jednotlivcov (a do ktorého štát nijako nezasahuje).

Pretože štát je zložený z mnohých a rôznorodých agentúr, ministerstiev a menších inštitúcií, okamžite sa z nich stanú všetky: napríklad agentúry pre výber daní, ministerstvá spravodlivosti, školstva, zdravotníctva alebo politiky, inštitúcie pomoci občanom, občianske registre, v ktorých možno vykonať veľa postupov a ktorých moc je v rukách štátu atď.

Štátny intervencionizmus, to je otázka

Na druhej strane a v súvislosti s intervenciami, ktoré štát vedie v štáte, existujú polemiky a rôzne stanoviská.

Napríklad sú takí, ktorí sa domnievajú, že úloha tohto subjektu by sa mala obmedziť na základné a minimálne problémy a potom by mala viesť k slobode konania občanov a spoločností. Toto je základná vízia liberalizmu.

Na druhej strane je tu úplne opačný postoj, ktorý tvrdí, že prítomnosť štátu musí byť úplná takmer na všetkých úrovniach, aby sa zabránilo tomu, že súkromné ​​ruky, ktoré často majú obavy, ktoré nie sú veľmi blízke spoločnému dobru, si nakoniec ponechajú záujmy a štátne zdroje.

Musíme povedať, že nijaká extrémna pozícia nie je dobrá, ideálne je mať prítomný štát, kde je to najviac potrebné, napríklad pomoc najskromnejšej a najzraniteľnejšej populácii, ale tiež umožnenie obchodnej výmeny s minimálnymi zásahmi, aby ekonomika neklesla stagnujú a presne rastú v dôsledku tohto spiatočného letu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found