čo je ponuka a dopyt »definícia a pojem

Pokiaľ ide o ponuku a dopyt, nachádzame sa v oblasti ekonomiky. Ponuka a dopyt súvisia s cenami, mzdami, trhom a ekonomikou všeobecne.

Zákon ponuky a dopytu

Ekonomickým systémom, ktorý riadi ekonomiku, je kapitalizmus a súbor ekonomických aktivít je známy ako trh, ktorý je riadený ponukou a dopytom. Dopyt je množstvo tovaru alebo služieb, ktoré sú spotrebitelia ochotní kúpiť na trhu. Dodávka je množstvo tovaru alebo služieb, ktoré je možné v danom čase predať za danú cenu. Zo vzťahu medzi ponukou a dopytom vzniká cena produktu alebo služby. To znamená, že ak je po produkte veľký dopyt a málo ponúk, cena má tendenciu stúpať, ale ak je pre produkt veľká ponuka, cena produktu má tendenciu klesať. Tento mechanizmus je známy ako zákon ponuky a dopytu.

Zákon ponuky a dopytu je dosť intuitívny. Hovorí nám, že spoločnosti budú ochotné ponúknuť za nízke ceny veľmi malé množstvo niečoho, ale za vyššie ceny ponúknu väčšie množstvo produktu. Inými slovami, zvýšením predajnej ceny bude spoločnosť ochotná predať viac. Čo sa však týka dopytu, stane sa niečo iné, pretože spotrebiteľ bude ochotný konzumovať veľa, ak sú nízke ceny, a bude konzumovať málo, ak sú vysoké ceny.

Týmto spôsobom, ak spojíme mechanizmus ponuky a dopytu v grafe, ktorý vyjadruje jeho vývoj, zistí sa, že existuje bod, v ktorom sa obe otázky spoja, takže ponuka sa rovná dopytu.

To implikuje situáciu trhovej rovnováhy, v ktorej spotrebitelia a predajcovia dosiahnu akúsi prirodzenú dohodu o konečnej cene produktu. Je zrejmé, že takáto dohoda v skutočnosti neexistuje, skôr ako dynamika samotného trhu.

Zákon ponuky a dopytu zase súvisí so zmenami a transformáciami, ktoré majú vplyv na ekonomiku. Predpokladajme, že technológia prejde významným zlepšením. V takom prípade táto okolnosť ovplyvní cenu uvedenej technológie (technologický výrobok sa bude predávať za nižšiu cenu a vo väčšom množstve). Uveďme si konkrétny príklad: ak sa v automobilovom priemysle použije na výrobu vozidiel efektívnejší robot, bude možné znížiť náklady na každé auto a predať ho za nižšiu cenu a zároveň vyrobiť viac kusov.

Fotografie: iStock - mihailomilovanovic / milindri


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found