definícia indexu

Pod indexom sa rozumie systém používaný hlavne, ale nie výlučne, v knihách s cieľom organizovať a objednávať materiál, ktorý sa v ňom bude nachádzať. Register je klasifikovaná a viac či menej prístupná prezentácia, ktorej cieľom je umožniť čitateľovi vyhľadať najužitočnejšie časti a vytvoriť lineárne poradie potrebné na vykonanie čítania. Tradične sa index vytvára prostredníctvom názvov, titulkov alebo čísel, ktoré slúžia ako klasifikačné prvky informácií.

Existuje množstvo spôsobov indexovania knihy a index sa môže zobraziť na začiatku aj na konci knihy v závislosti od typu publikácie, miesta tlače a ďalších podrobností. Na druhej strane, zatiaľ čo najznámejším indexom je Obsah alebo ten, ktorý organizuje položky lineárnym spôsobom tak, ako boli vyvinuté v texte, existuje aj menný index ktorá predstavuje výrazy, znaky alebo pojmy nájdené v celom texte s číslami strán, na ktorých sa vyskytujú. Oba typy indexov sú potrebné a užitočné pre rôzne typy vyhľadávania.

Register by mal vždy slúžiť na to, aby čitateľ poznal nielen obsah, ktorý bol do práce zahrnutý, ale aj to, ako bol klasifikovaný a usporiadaný, ako aj umožniť vytvorenie krížových odkazov a skupín pojmov podľa konkrétnej potreby každý čitateľ.

Termín index sa používa aj pre iné medzery okrem textových publikácií. Vždy dodržujte cieľ klasifikácie, organizácie a poradia rôznych typov obsahu. Napríklad index knižnice umožní rýchle, efektívne a logické spoznanie, vyhľadanie a použitie kníh prítomných v rôznych priestoroch. Štatistický index je napríklad klasifikácia čísel a údajov, ktoré sú správne usporiadané tak, aby boli užitočné pre tých, ktorí ich potrebujú študovať.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found