definícia vývojového diagramu

A vývojový diagram, tiež nazývaný Vývojový diagram, je a vizuálne zobrazenie sledu krokov, ktoré zahŕňajú určitý proces. To znamená, že vývojový diagram pozostáva z graficky znázorniť zo symbolov situácie, udalosti, pohyby a vzťahy všetkého druhu.

Vývojový diagram v zásade umožňuje, aby bola analýza určitého procesu oveľa ľahšie identifikovateľná, napríklad vstupy dodávateľov, výstupy zákazníkov a kritické body procesu.

Vývojový diagram sa zvyčajne používa na: pochopenie procesu a identifikáciu príležitostí na zlepšenie súčasnej situácie; navrhnúť nový postup, v ktorom sú tieto zlepšenia zapracované; uľahčovať komunikáciu medzi zúčastnenými ľuďmi; a šíriť jasne a konkrétne informácie o procesoch.

Jednou z charakteristík vývojových diagramov je použitie symbolov na predstavenie rôznych etáp procesu, zúčastnené osoby alebo sektory, postupnosť operácií a obeh dokumentov a údajov.

Medzi najbežnejšie symboly patria: limity elipsy (identifikuje začiatok a koniec procesu), obdĺžnikové operácie (predstavuje fázu procesu; v symbole je uvedený názov etapy a osoba zodpovedná za ich uskutočnenie), štvorec orezané pod dokumentmi (dokument vyplývajúci z príslušnej operácie; zodpovedajúci názov je uvedený vo vnútri) a kosoštvorec-rozhodnutie (Predstavuje bod procesu, v ktorom je potrebné prijať rozhodnutie. Otázka je vpísaná do kosoštvorca a dve šípky, ktoré z nej vychádzajú, ukazujú smer procesu na základe skutočnej odpovede.)

Existujú rôzne typy vývojového diagramu: podľa tvaru (vertikálny, horizontálny, panoramatický alebo architektonický), podľa účelu (tvar, práca, metóda, analytika, priestor, kombinované).


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found