definícia výstrednosti

Denominujeme výstrednosť do jednotlivca alebo komunitu. To znamená, že výstrednosť by bola spôsobom bytia, ktorý odlišuje človeka alebo sociálnu skupinu.

Rozlišovacie a charakteristické vlastnosti osoby alebo skupiny, ktoré ich odlišujú

Medzitým bude pri tomto rozlišovaní hrať rozhodujúcu úlohu národnosť, temperament a spoločenské postavenie.

Teda výstrednosť je to, čo umožňuje odlíšiť jednotlivca alebo skupinu od zvyšku, ktorý patrí alebo je súčasťou inej kultúry.

Teraz je dôležité, aby sme naznačili, že táto otázka na makroúrovni spoločností nie je výlučná, to znamená, že hoci výstrednosť určuje sériu vzorcov správania a vlastností, ktoré sa zvyčajne vyskytujú áno alebo áno s opakovaním v príslušnej populácii skutočnosť, že ich nemáme, ani nikto z nich nevyvracia alebo nevylučuje ich osobu z účasti a integrácie v danom spoločenstve.

Pravdepodobne ho táto situácia vyčleňuje alebo núti, aby sa pred ostatnými svojimi „spoločníkmi“ považoval za jedinečného alebo čudného, ​​v každom prípade to ho z tejto kultúry nevylučuje, ako sme už zdôraznili.

Je chybou alebo nesprávnosťou predstierať, že všetci jednotlivci, ktorí tvoria kultúru, sú identickí, nie, to je nemožné, môžu zdieľať vlastnosti, činy, čo už nazývame výstrednosti, ale všetky tieto problémy spojené so zážitkom každého človeka, jeho vzdelanie, okrem iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spôsob jeho správania.

Toto sú charakteristiky, ktoré zdieľa široký sektor spoločnosti, ale nespadá do toho, čo nazývame stereotypy.

Koncepčné aplikácie

V Argentíne je vo vnútrozemských mestách rozšírený zvyk absolvovať siestu po obede a okolo piatej popoludní ľudia pokračujú v každodenných činnostiach, čo je v kontraste so zvykom vo veľkomeste, v ktorom siesta je. skutočnosť pre ľudí, ktorí pracujú, to znamená, že sa pre to neprerušuje pracovný deň, ale musia odísť z kancelárie asi na hodinu a niečo zjesť.

Táto skutočnosť v žiadnom prípade neznamená, že ho dodržiavajú všetci tí, ktorí žijú vo veľkomeste, a to isté sa deje aj s tými, ktorí žijú vo vnútrozemí, môžu existovať výnimky.

Je možné si všimnúť výstrednosť osoby alebo určitej sociálnej skupiny na základe sledovaného sociálneho správania, chutí a profesionálneho výkonu, okrem iných premenných.

Napríklad je bežné, že latinskoamerické národy sú klasifikované ako vrúcne a láskavé, zatiaľ čo obyvatelia Severnej Ameriky a severnej Európy sú pozorovaní trochu uzavretejšie a menej expresívne, najmä pokiaľ ide o medziľudské vzťahy.

Aj keď samozrejme existujú výnimky, táto otázka nie je citeľná iba pri kontakte s príslušnými kultúrami in situ, ale aj mnoho umelcov pochádzajúcich z nemeckej a saskej kultúry sa po návšteve latinských pôd zachováva rovnako.

Farmakológia: genetická a abnormálna reakcia, ktorú má niekto na príjem lieku

Na druhej strane na žiadosť farmakológia výstrednosť je a geneticky podmienená a zjavne abnormálna reakcia, ktorú sa niektorí ľudia prejavia pri užívaní určitého lieku a pre ktorú neexistuje konkrétne vysvetlenie.

Táto reakcia sa zvyčajne objaví pri prvom požití lieku, to znamená, že vás môže varovať pri prvom užití a byť schopný zastaviť jeho podávanie. Medzi najbežnejšie príklady tejto reakcie patria trombocytopenická purpura, typ krvácavého ochorenia, ktoré sa zvyčajne vyskytuje u ľudí, ktorým sa podáva chinín a fotocitlivosť zvyčajne spôsobené sulfónamidmi, griseofulvínom a fenotiazínmi.

V dôsledku toho, že žiadny liek nie je oslobodený od spôsobenia výstrednosti, by si lekári mali byť vždy vedomí toho, že sa objaví situácia, ako je uvedená, alebo akákoľvek iná, ktorá naznačuje reakciu na uvedený liek.