definícia sociálnych štúdií

Ako už z názvu vyplýva, spoločenské štúdie sú všetky tie štúdie, výskumy a analýzy, ktoré sa uskutočňujú v spoločnosti ako celku alebo jednotlivo pre členov, ktorí ju tvoria. Sociálne štúdie boli pre človeka vždy veľmi užitočné a dôležité, pretože mu umožňovali poznať javy súvisiace s jeho sociálnymi štruktúrami, jeho správaním, históriou, záujmami atď. Konkrétne sa myšlienka sociálnych štúdií môže na akademickej úrovni líšiť od krajiny k zemi, pretože neexistuje jednotná definícia tejto oblasti výskumu. Je však bežné zoskupovať v rámci rovnakého typu študijných vied, ako sú sociológia, antropológia, história, psychológia, vzdelávanie, právo, filozofia, náboženstvo, ekonómia a dokonca aj geografia, pretože všetky z nich súvisia vo väčšej alebo menšej miere s ľudské a spoločenské úsilie.

Jednou z hlavných charakteristík spoločenských štúdií, ktorá ich zreteľne odlišuje od exaktných a prírodných vied, je to, že hoci majú študijnú metódu, odpovede na otázky nie sú nikdy výlučné alebo sú súčasťou jednoznačného vzorca, ale skôr majú tendenciu oveľa viac sa dajú diskutovať, pretože na každý jav neexistuje jednoznačná odpoveď alebo analýza. Zložitosť ľudskej bytosti ako jednotlivca a ako súčasti súboru jednotlivcov známych ako spoločnosť je to, čo robí sociálny fenomén, nikdy nemožno pochopiť matematicky, lineárne a výlučne.

Sociálne štúdie tak majú prekážku, pretože možné odpovede na jednu otázku môžu byť nekonečné. Sociálne štúdie musia byť potom komplexnejšie (v zmysle pochopenia viacerých možností) ako systémy exaktnej analýzy a nesmú sa obmedzovať na jedinú odpoveď, ale musia brať do úvahy, že rôzne javy, udalosti alebo situácie, ktoré tvoria spoločnosť, sú výsledkom komplexného systému. kultúrnych, politických, ekonomických, sociálnych, environmentálnych interakcií atď.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found