definícia zvyku

Zvyk je každé správanie, ktoré sa systematicky opakuje v priebehu času. Malo by byť zrejmé, že návyk nie je iba svedomitým správaním, ale musí byť v miere pravidelnosti, ktorá je zamieňaná so životom jednotlivca, ktorý ho prejavuje. V širšom zmysle sa spôsob života kňazov často nazýva zvykom.

Všetci ľudia majú zakorenenú sériu zvyky Majú pozoruhodný vplyv na ich život až do bodu, keď určujú úspechy a neúspechy v rôznych činnostiach. Preto je nanajvýš dôležité venovať pozornosť začlenenému opakujúcemu sa správaniu. Mnohé z nich sú úplne v bezvedomí, takže na ich identifikáciu je potrebný určitý stupeň introspekcie. Väčšinu z nich však možno ľahko zahliadnuť, aj keď je ťažké jeden zahrnúť a v prípade potreby vylúčiť.

Zlé návyky verzus dobré návyky

The dobré návyky Sú to tí, ktorí smerujú svoju osobnú existenciu k dosiahnutiu cieľov, ktoré zlepšujú kvalitu života. Musí sa určiť na základe spokojnosti, ktorú vytvárajú pre toho, kto ich vlastní. Napríklad môže byť použitý zvyk byť informovaný, vzdelávať sa, cvičiť, udržiavať hygienu, zdravo sa stravovať atď.

Naopak, zlé návyky majú negatívne dôsledky na náš život, sú zdrojom nespokojnosti a často neresťami. Niektoré z nich sú notoricky škodlivé a ťažko odstrániteľné. Ako príklad možno uviesť nadmerné zaháľanie, plytvanie peniazmi, fajčenie, nadmerné pitie atď. A v prípade, že sa veľa z týchto spôsobov správania nazýva zlozvyky. Pretože zlozvyky považuje väčšina spoločnosti za praktiky, ktoré hraničia so skazenými a nemorálnymi.

Potom a ďalej, bez ohľadu na to, či existujú alebo nie sú excesy v prospech zlých návykov, je ideálne vyhnúť sa týmto zlozvykom a podporovať vykonávanie dobrých návykov v sebe a v bezprostrednom prostredí, ktoré nás obklopuje.

Zvykové typy

Teraz v obrovskom vesmíre zlých a dobrých návykov musíme rozlišovať, že sa môžu vyvinúť v oblasti fyzických (spojených s našim telom), afektívnych (tie, ktoré súvisia so vzťahom jednotlivca k jeho bezprostrednému prostrediu, ako napr. byť pár, priatelia, rodina), spoločenské (naznačujú typické zvyky skupiny, komunity, skupiny), morálne (naznačujú správny alebo nesprávny spôsob postupu v živote a určitým spôsobom tie, ktoré určia, či sa za osobu považuje dobrí alebo zlí) a intelektuáli (znamenajú náš intelekt).

Na záver je potrebné poznamenať, že zodpovednosť za zvyky môže byť obmedzená. Naozaj mnohé z nich sú začlenené do detstva alebo raného veku, keď ešte stále neexistuje jasná predstava o ich dôsledkoch. Môže sa tiež stať, že dobré aj zlé sa získa vplyvom vonkajšieho prostredia, napríklad rodiny. Čokoľvek, vždy je dôležité venovať im pozornosť, aby sme ich využili v náš prospech.

Zvyk v náboženstve

Na podnet náboženstva má slovo zvyk rozšírené použitie, pretože označuje investitúru a odev, ktorý používajú rehoľníci, ako sú napríklad kňazi, rehoľné sestry, biskupi, a ktorý ich určitým spôsobom odlišuje od občianskej spoločnosti.

Za zmienku stojí, že každá náboženská hodnosť má zvyk, tuniku, plášť alebo pelerínu a že vykazuje určité určité vlastnosti. Farby, ktoré sa používajú pri zvykoch, sú čierna alebo biela, teda najneutrálnejšie farby chromatického spektra.

Iné použitia slova zvyk

Aj keď sú vyššie uvedené odseky bezpochyby najbežnejším používaním, ktoré sa pripisuje slovu, ktoré nás zamestnáva, je tiež možné, že nájdeme ďalšie odkazy ... V botanika zvykom je tvar rastlinného druhu, ktorý bude charakterizovaný stonkou, vetvami a ich textúrou.

V prostredí vojenskéZvyky nazývajú ten rozdiel, ktorý odlišuje vojenský poriadok.

Čo sa týka geológia kryštalický zvyk Je to vonkajší vzhľad minerálu a napríklad je to to, čo nám umožňuje vysvetliť, ako minerál vyzerá z makroskopického pohľadu.

A pre psychológia zvykom bude správanie, ktoré človek pravidelne opakuje a ktoré sa vyvíja bez toho, aby ho jednotlivec musel zdôvodňovať.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found