definícia mládeže

Mládež je obdobie života, ktoré sa zvyčajne odohráva medzi detstvom a dospelosťou. Podľa toho, čo stanovujú agentúry OSN, pri presnom určovaní obdobia rokov, v ktorých sa mládež vyskytuje, by sme mohli povedať, že k nej dochádza medzi 15 a 25 rokmi, čo je teda jednou z najdôležitejších životných etáp tým, že sa bytostne definuje osoba , ich záujmy, ich projekty a ich vzťahy s okolitým svetom.

Pokúšať sa definovať vek človeka pomocou definitívnych pojmov alebo parametrov bolo vždy veľmi zložité. V prípade mládeže je to ešte zvýraznené, pretože tieto prvky sa v každom prípade líšia, pretože ide o fázu hľadania identity, určitej beznádeje alebo zúfalstva, množstva energie a samostatného vstupu do sociálneho sveta.

Existuje však niekoľko prvkov, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť, o čom je mládež. Na jednej strane, ako už bolo povedané, mládež je životný okamih, v ktorom si človek začína vytvárať svoju identitu, identitu, ktorá ho bude sprevádzať po celú dobu jeho existencie. Vstupujú sem nielen spôsoby pohybu, správania alebo konania, ale aj všetky tie projekcie, očakávania a sny, ktoré môže jednotlivec začať formovať pre svoj budúci (ďalší) život.

Mládež si tiež uvedomuje potrebu nezávislosti od rodinného jadra, ako aj vstupu na svet, ktorý tvorí prevažná časť spoločnosti. Táto situácia je nepochybne konfliktná, pretože predpokladá nájdenie rovnováhy medzi rodičovskými a rodinnými vzťahmi na jednej strane a sociálnymi vzťahmi na strane druhej. To zároveň znamená, že mladý človek musí začať vážne uvažovať o tom, ako alebo akými metódami sa bude vedieť uživiť a zvládnuť svet dospelosti.

Mládež si väčšina jednotlivcov pamätá ako jednu z najkrajších a najzaujímavejších životných etáp, aj keď má všetky svoje mínusy. Je to tak najmä preto, že mládež si označuje čas na budovanie priateľstiev a trvalých vzťahov, definovanie vlastnej identity, zaujatie pozícií týkajúcich sa určitých udalostí a nakoniec získanie určitých úrovní emočnej zrelosti: intelektuálnej a sociálnej.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found