definícia vektorového priestoru

Jeden z vektorový priestor je pojem vlastný vetve s názvom abstraktná algebra, ktorá je súčasťou matematika o ktoré sa stará štúdium algebraických štruktúr, ako napr skupiny, telá a vektorové priestory , ktoré sú práve predmetom tohto preskúmania.

Teraz je dôležité pred vstupom do konkrétneho konceptu vektorového priestoru zistiť, čo a vektor, čo je práve prvok týchto štruktúr ...

Vektor je geometrický nástroj ktorý sa používa na predstavujú fyzikálnu veličinu ktorá bude určená jeho dĺžkou, orientáciou a smerom. Geometricky sú znázornené z úsečiek, ktoré prechádzajú na určitú stranu, podobne ako šípka. Medzi príklady najbežnejších vektorových veličín patria sila ktorý je vyvíjaný na určitý predmet a rýchlosť presunúť zobrazený mobilným telefónom.

Všetky fyzické systémy majú niektoré merateľné vlastnosti, ktoré sú presne veľkosťami. Aj keď môžeme nájsť také veličiny, ktoré na svoju definíciu nepotrebujú poznať vyššie uvedené aspekty smerového zmyslu, orientácie a dĺžky, sú potrebné aj ďalšie, napríklad tie, ktoré sú uvedené pre rýchlosť a silu.

Je potrebné poznamenať, že na vektoroch je možné vykonávať základné matematické operácie, ako sú: sčítanie, odčítanie, delenie a násobenie.

Po objasnení pojmu vektor prejdeme k pojmu vektorový priestor ...

Vektorový priestor je teda a algebraická štruktúra pochádzajúca z množín, ktorých prvky je pravdepodobné spojiť a vynásobiť číslami. Vektorový priestor je vždy prepojený na množinu, ktorá bude mať štruktúru tela a prvky nazývané skaláre, ktoré budú pôsobiť ako čísla. Medzitým budú prvky vektorového priestoru predstavované vektormi.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found