definícia panelu

S term panel možno určiť rôzne problémy. Na jednej strane panelom môže byť každý z kusov alebo oddelení, na ktoré bude rozdelený krídlo dverí alebo určitý povrch.

Aj pri paneli môžeme hovoriť o a rada, ktorej účelom je odovzdávať oznámenia alebo oznámenia. Napríklad dnes má veľa hromadnej dopravy panel umiestnený nad vodičom a visiaci zo stropu, cez ktorý sú cestujúci informovaní o najnovších správach, propagovaná služba alebo produkt, alebo plochý a užívateľ je jednoducho informovaný o tom, v ktorom zastávka alebo stanica, ktoré sú a ktorá bude ďalšia, to sa bežne nachádza v podchodoch.

Vozidlá majú tiež panel alebo palubná doska umiestnená vo vnútri, na prednej strane vedľa volantu, do prostredníctvom ktorých sa poskytujú informácie o otáčkach, stave motora, vode, oleji, palive, okrem iného a samozrejme čím sofistikovanejšie bude auto, tým viac prvkov bude palubná doska obsahovať.

A nakoniec sa to volá panel a stretnutie alebo stretnutie, ktoré zvolali odborníci na danú tému, aby predstavil rôzne možnosti a uhly pohľadu na ňu. Medzitým a navyše bude mať verejnosť, ktorá sa ich zúčastní, možnosť klásť otázky odborníkom. Panel tradične pozostáva zo 4 až 6 ľudí. Jeho trvanie je jedna až dve hodiny a každá výstava trvá desať alebo pätnásť minút.