definícia štruktúry

Prostredníctvom výrazovej štruktúry sa môžete odvolať na rôzne problémy. Na jednej strane, štruktúrou sa rozumie rozdelenie a poradie najdôležitejších častí, ktoré tvoria jeden celok. Ale na druhej strane, rovnakým pojmom môžeme myslieť alebo hovoriť o ňom ten systém pojmov, ktoré sú navzájom spojené a ktorých dôvodom bytia bude špecifikovanie podstaty predmetu štúdia, to znamená, že realita aj jazyk, ktorým sa hovorí, budú mať svoju vlastnú a konkrétnu štruktúru. A v ďalších oblastiach, v ktorých sa štruktúra slova teší obrovskej popularite, pretože ju bežne a pravidelne používajú tí, ktorí jej rozumejú, je v architektúre.

V architektúre a inžinierstve je použitie tohto výrazu tiež opakujúce sa, pretože sa tak nazýva ten rám zo železa, dreva alebo betónu, ktorý podporuje budovu na sebe. Tento pojem slovná štruktúra je nepochybne najobľúbenejší a najrozšírenejší pri používaní tohto výrazu ...

Pred umiestnením všetkých doplnkových detailov, ako sú opláštenie, vodovodné kohútiky a otvory v bytovom dome, ktorý sa buduje, bude nevyhnutné umiestniť konštrukciu, ktorá dodá konštrukcii konzistenciu a tuhosť, ktorá bude zodpovedná za jej trvanlivosť. čo bude mať budova a to samozrejme určí aj jej hodnotu.

Pokiaľ to je priemyselné inžinierstvo, odbor v odbore pozemné stavby, disciplína, ktorá sa zameriava presne na návrh a výpočet zodpovedajúci konštrukčnej časti, ktorú sme spomenuli vyššie.

Jeho hlavným poslaním a v základnom zameraní je dosiahnuť stavby, ktoré sú bezpečné, funkčné a veľmi odolné, či už v budovách, stenách, mostoch, priehradách, tuneloch, okrem iných priestorov a ktoré neustále cestujú a obývajú ľudia.

Na tento účel sa pri konštrukcii konštrukcií v stavebnom inžinierstve uplatňuje takzvaná mechanika kontinua, čo je odvetvie mechanickej fyziky, ktoré vytvára jednotný model pre tuhé látky, ktoré sú deformované, pre kvapaliny a tuhé látky. Týmto spôsobom sa navštevuje konštrukcia, ktorá je schopná uniesť svoju vlastnú váhu, váhu bremien spôsobených používaním a váhu spôsobenú prírodnými alebo klimatickými javmi, ako je napríklad vietor, voda, sneh a zemetrasenie.

Pozemné inžinierstvo a odborníci, ktorí ho používajú, potom prostredníctvom týchto postupov zabezpečia, aby návrhy, ktoré vytvárajú, boli schopné vyhovieť bezpečnostným normám, to znamená, že konštrukcia neustúpi bez predchádzajúceho upozornenia.

Na druhej strane sa tiež venujú otázkam pohodlia, napríklad tým, že štrukturálne vibrácie nenarúšajú pohodu cestujúcich, čo úzko súvisí s materiálmi použitými pri stavbe.

Je potrebné poznamenať, že tieto ciele je možné splniť nielen zodpovedným a uspokojivým využitím investovaných peňazí, ale aj výberom materiálov, ktoré zodpovedajú vyššie uvedeným štandardom.

Ale mnoho ďalších oblastí tiež používa pojem štruktúra na označenie svojej činnosti, dispozície alebo študijného predmetu, sociálnych vied, aplikovaných vied, astronómie, strojárstva, matematiky a ďalších.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found