súhrnná definícia

Podľa kontextu, v ktorom sa používa, existujú rôzne odkazy na tento výraz zhrnutie.

Zhrnutie niečoho

V najbežnejšom použití sa odkazuje na zhrnutie súhrn, súhrn alebo súhrn niečoho.

V zhrnutiach sa všeobecne zhŕňajú informačné prezentácie k niektorým otázkam, textom, triedam a iným.

Jeho účelom je zvyčajne získať prvý nápad alebo panorámu o tom, čo je zhrnuté.

Na akademickej úrovni je to prvok, ktorý študenti často používajú na osvojenie obsahu predmetu, ktorý musia absolvovať, alebo na pochopenie podstaty prezentácie svojich učiteľov.

Zhrnutie umožňuje zostaviť najdôležitejšie a najdôležitejšie prvky a neskôr sa učenie predmetu uľahčí, pretože sa preskúmajú príslušné informácie uložené v súhrne. Súhrny majú obsahovať iba základné informácie.

Ak chcete pripraviť dobré zhrnutie, je dôležité začať od všeobecného čítania textu, potom bude potrebné čítať znova, ale opatrnejšie, asimilovať pojmy a zdôrazniť to, čo je najdôležitejšie.

Potom je ideálne toto všetko prepísať na papier s vlastnou slovnou zásobou.

Na druhej strane súhrny sú zvyčajne zdrojom často používaným na podnet kina alebo divadelných hier, pretože prostredníctvom nich sa divákovi ponúka všeobecná predstava o obsahu príbehu, čo je v danom čase veľkou pomocou na propagáciu šou, ak predstavuje zaujímavé zhrnutie, ktoré priťahuje verejnosť.

Môže to byť tiež dôvod, prečo sa niekto rozhodne dielo nevidieť, ak ho zhrnutie nelákalo.

Časť, ktorá predpokladá poznámky alebo témy v časopise alebo v rozhlasovom alebo televíznom programe

V oblasti médiá, najmä z časopisov, súhrn je časť, ktorá predchádza poznámkam obsiahnutým v vydaní a naznačuje, na ktorej stránke je možné jednotlivé z nich nájsť, a tak čitateľom výrazne uľahčí hľadanie tém, ktoré ich zaujímajú.

„V súhrne nájdete presne stránku, na ktorej sa nachádza poznámka o našej reštaurácii.“

Táto veľmi bežná prax grafiky sa preniesla aj do audiovizuálnych médií, a teda je to tak, že rozhlasové a televízne spravodajské programy a programy všeobecného záujmu okrem iného poskytujú zhrnutia, v ktorých predpokladajú témy, ktorým sa bude program venovať. Týmto spôsobom bude divák vedieť, čo bude v danom programe obsiahnuté, a teda či má záujem zostať pri sledovaní alebo nie, či má záujem.

Kvôli tejto situácii sa zhrnutia zvyčajne pripravujú s háčikom, čo vzbudzuje záujem.

Série opatrení, ktoré uľahčujú prípravu trestného konania

Na druhej strane v oblasti Správny, zhrnutie, je súbor opatrení, ktoré umožňujú prípravu trestného konania.

V súhrne sa zaznamenáva spáchanie trestného činu a uvádzajú sa v ňom aj okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho kvalifikáciu a určenie viny trestného činu, za ktorý je niekto obvinený. To znamená, že by sa dalo nejako povedať, že zhrnutím v tejto oblasti je príprava súdu.

V súdnych procesoch sa uvádzajú príčiny, ktoré si vyžadujú riešenie sudcom. Môžu siahať od administratívnych a ekonomických záležitostí až po trestné činy vraždy.

Na druhej strane a súhrnný rozsudok Bude to proces, v ktorom bude postupovať veľmi krátko, pričom sa vynechajú určité postupy a formálne náležitosti, ktoré sa vykonávajú pri bežných procesoch. Proces skráteného konania, ktorý sa nazýva aj skrátený proces, spája všetky časti riadneho súdneho konania do jedného aktu, v ktorom dôjde k vyšetrovaniu, analýze dôkazov, rozsudku a odsúdeniu. Rozsudok bol vynesený vo veľmi krátkom čase. Tieto typy súdnych procesov sú bežnejšie v mimoriadnych situáciách, ako sú: revolúcie, vojny alebo vzbury.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found