definícia kolektívnej identity

Každý jednotlivec je členom komunity. Ich príbuzní, priatelia, susedia a spoluobčania tvoria ich ľudské prostredie a všetci majú spoločné kultúrne a emocionálne väzby. Tieto väzby formujú kolektívnu identitu ľudí. Kolektívna identita je skrátka to, čo odlišuje jednu ľudskú skupinu od druhej.

Prvky kolektívnej identity

Súčasná realita ľudí je dôsledkom jeho minulosti. Najrelevantnejšie historické udalosti týkajúce sa skupiny nám teda umožňujú vysvetliť jej vývoj v čase. Prípad židovskej identity je paradigmatický, pretože okrem jej histórie nebolo možné pochopiť jej kultúru a náboženstvo.

Jazyk ľudí je ďalšou z jeho najunikátnejších vlastností

Ak uvažujeme o národnej identite Argentíny, jej úradným jazykom je španielčina, ale španielčina, ktorou sa hovorí v určitých oblastiach krajiny, má aj ďalšie prvky, napríklad Lunfardo, vplyv taliančiny alebo Guaraní.

Ľudská skupina si vytvára svoju vlastnú identitu, keď okrem histórie a jazyka spája aj množstvo kultúrnych prvkov: symboly, populárne tradície, folklór, gastronómiu, zmysel pre humor atď.

Debata o kolektívnej identite

Aj keď sa jedná o bežne používaný koncept (všetci máme kolektívnu identitu), nie je to bez diskusie. Ilustrujme túto polemiku ako príklad niekoľkými úvahami.

1) Myšlienka, že identita ľudskej skupiny je spojená s územím, je nepresná, pretože Rómovia, Židia, Kurdi a ďalšie národy majú spoločné črty, ale nemajú jediné územie.

2) Nie všetci jednotlivci sú súčasťou kolektívnej identity, ako sa niektorí ľudia nazývajú svetovými občanmi alebo kozmopolitmi.

3) Koncept kolektívnej identity súvisí s niektorými historickými epizódami xenofóbie. V Aténach klasického sveta boli Aténčania „občanmi druhej kategórie“, v nacistickom Nemecku sa spoločenské uznanie tešili iba autentickí Árijci a niektorí francúzski občania pôvodom z Maghrebu sa neintegrovali do svojej vlastnej krajiny. Tieto príklady nám pripomínajú, že myšlienku kolektívnej identity možno použiť na vytvorenie ovzdušia sociálneho napätia.

4) Kritérium fundamentalistickej kolektívnej identity sa stáva nebezpečným nástrojom, ktorý môže ohroziť slobodu a individuálnu identitu.

Foto: Fotolia - Gorila


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found