definícia pojmu

Podľa jeho použitia sa termínom termín môžu označovať rôzne veci.

Všeobecne sa týmto výrazom rozumie termín alebo čas určený na uskutočnenie určitej otázky. Napríklad vláda vykonáva verejné práce a oznamuje, že budú hotové do jedného roka.

Ale na druhej strane, volebné obdobie bude vyzvané aj po uplynutí príslušnej doby. Pretože napríklad keď musíte platiť určitú daň, ktorá končí 25. nasledujúceho mesiaca, bude sa hovoriť, že konečný termín na zaplatenie takejto daňovej povinnosti bude 25. september, keďže aktuálnym mesiacom je august.

Zatiaľ čo Na žiadosť zákona bude pojmom určitá budúca udalosť, od ktorej bude závisieť vznik alebo zánik práva. Táto istota má dôvod spočívať v tom, že čas, ktorý tento výraz poznačí, nemôže byť ten, že nepríde. Všeobecne je tento pojem začlenený do zmlúv ako doložka o náhodnom type, pretože zmluva môže mať určitú dobu alebo môže ísť o zmluvu na dobu neurčitú bez akejkoľvek doby, zatiaľ čo v prípadoch, keď je v zmluve uvedená doba, bez nej zmluva zaniká.

V inej oblasti, v ktorej má tento pojem osobitný význam, je oblasť svet financií, keďže ako pevne stanovený termín Je známe tým finančným operáciám, prostredníctvom ktorých banky výmenou za udržanie určitých peňažných zdrojov imobilizovaných na určitý čas budú hlásiť tomu, kto si vezme dané fixné obdobie, jednotlivcovi alebo spoločnosti, finančnú ziskovosť, ktorú je možné fixovať resp. premenná a že sa to podľa potreby prejaví v peniazoch alebo v naturáliách.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found