definícia porušenia

Priestupkom je priestupok, porušenie alebo porušenie normy, dohovoru alebo vopred stanovenej dohody.

Vyššie uvedený priestupok môže medzitým viesť k a dopravný priestupok alebo pokuta, trestný čin alebo priestupok, v závislosti od prípadu, a bude tiež pravdepodobné, že dostanete trest alebo trest, ktorý bude závisieť od závažnosti a od toho, čo stanovuje príslušná legislatíva.

Musíme povedať, že pojem porušenia sa všeobecne používa na označenie menej relevantných nariadení, to znamená, že nemajú dôležité právne dôsledky, pretože ide o menší priestupok, ktorý sa s pokutou, zvyčajne ekonomickou, považuje za potrestanú a naučenú.

Porušenie cestnej premávky

The premávka alebo dopravný priestupok znamená nedodržiavanie súčasných predpisov týkajúcich sa obehu automobilov a ktoré má za následok správnu sankciu, hoci v prípadoch, keď došlo k závažnému trestnému činu, sankcia, ktorá sa bude uplatňovať, môže zodpovedať trestnému rozkazu, dokonca môže určiť aj zatknutie a zadržanie motoristu, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody.

Teraz musíme zdôrazniť, že v niektorých častiach došlo k zneužitiu v tomto zmysle a namiesto vytvárania povedomia v populácii, aby sa zabránilo spáchaniu trestného činu, sa to nakoniec stalo metódou zhromažďovania, ktorej cieľom nie je dosiahnuť dobrý cieľ. spolužitie Sociálne.

Tento typ trestného činu zahŕňa všetky trestné činy propagované súčasnými vozidlami, ako je tomu v prípade osobné automobily, nákladné autá, autobusy, motocykle, bicykle a dokonca aj také, ktoré môžu byť vyvolané chodcami v dôsledku ich nerozvážnosti.

Druhy dopravných priestupkov

Existujú rôzne druhy dopravných priestupkov, ľahké, stredne závažné a závažné, pri ktorých je ohrozený život tretej strany alebo samotného páchateľa ...Prekročenie rýchlosti, nezodpovedná jazda, jazda pod vplyvom akýchkoľvek druhov omamných látok alebo alkoholu, neposlušnosť súčasných dopravných predpisov, napríklad nedodržiavanie značiek: odbočenie na zakázaných miestach, nesprávna jazda, prejazd, keď to neumožňuje semafor , zlé parkovanie, bránenie v priechode, chýbajúca dokumentácia preukazujúca spôsobilosť na vedenie vozidla, napríklad vodičský záznam, nedostatok dokumentácie preukazujúcej vlastníctvo riadeného vozidla, prekročenie rýchlosti, rýchlosť a ďalšie.

Nárast dopravných nehôd a spôsob riešenia problému

V súčasnosti sa dopravné nehody stali pohromou a veľmi vážnym problémom mnohých národov sveta, v zásade preto, že zabíjajú tisíce ľudí a na mnohých miestach sú hlavnou príčinou úmrtí a prekonávajú choroby.

Hlavnými príčinami sú nerozvážnosť chodcov pri prechode cez ulicu a ľahkovážnosť motoristov. Chodec, ktorý neprechádza cez chodník, robí to uprostred bloku na ulici, kde sa otáčajú autá, je zo strany chodca skutočná nerozvážnosť; Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, prekročenie zákonných požiadaviek je tiež nesmiernou ľahkomyseľnosťou vodiča.

Tieto dve príčiny sú tie, ktoré sú na vrchole rebríčka, a tie, ktoré skrátia najviac životov.

Pokiaľ ide o vodičov, ktorí jazdia pod vplyvom omamných látok a alkoholu a usmrtia chodca, a mimochodom je dokázaný taký trestný čin, môžu byť zatknutí, podrobení procesom a odsúdení na účinné väzenie.

V krajinách ako Argentína, kde je táto skutočnosť určite bežná, došlo k zmene platných právnych predpisov, a tak bola dnes táto činnosť klasifikovaná ako ľahkovážna jazda a v prípade, že vodič, ktorý jazdí opitý, niekoho zabije a je dokázané, že musí dodržiavať účinné väzenie.

Predtým bola veľká časť týchto udalostí vyňatá z väzenia, zatiaľ čo zvýšenie nehodovosti vyústilo do rozhodnutia o sprísnení trestov.

Trestný čin a priestupok

Na druhej strane podľa Trestné právo, trestný čin je a konanie alebo opomenutie, ktoré je v rozpore s príslušným právnym poriadkom a ktorým zodpovedá sankcia ustanovená zákonom.

Vražda, hanobenie, sexuálne zneužívanie, znásilnenie, únos, mučenie, znásilnenie, lúpeže, pirátstvo na akejkoľvek úrovni, obchodovanie s drogami, poškodenie životného prostredia, cudzoložstvo, nezákonné združovanie, zrada, úplatky, zneužívanie autority, krivé svedectvo, falšovanie na akejkoľvek úrovni , vojnový zločin, okrem iného, ​​sú niektoré z najznámejších zločinov.

Pokiaľ ide o túto časť, nedostatok alebo rozpor, v trestnom práve sa to ukazuje Nezákonné konanie, ktoré ohrozuje chránené zákonné aktíva. Trestné činy sú menej závažné ako trestný čin, a preto nie sú ako také klasifikované a nevedú k potrestaniu závažnými trestami, ako je pozbavenie osobnej slobody.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found