definícia vnútorných predpisov

Interný predpis je regulačný systém, prostredníctvom ktorého sa organizuje skupina ľudí (kultúrne združenie, politická strana, spoločnosť, športový klub alebo akýkoľvek iný).

Spravidla platí, že každá ľudská skupina podlieha vonkajším pravidlám a predpisom, ktoré ukladá vyšší subjekt (napríklad štát ustanovuje zákony, ktoré sú neskôr zakotvené v konkrétnych predpisoch). Každá skupina je však organizovaná podľa svojich vlastných kritérií a záujmov, a v tomto zmysle je potrebné ustanoviť interné predpisy, ktoré zaručia správne fungovanie subjektu.

Všeobecné charakteristiky

Každý vnútorný predpis má základnú všeobecnú myšlienku: existujú pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Dôležité je, že tieto pravidlá sú primerané, ani príliš prísne, ani príliš zhovievavé.

Aby bola zhoda účinná, je potrebné, aby pravidlá poznali všetci členovia, ktorí sú súčasťou skupiny. Na druhej strane musia byť jasné a bez akýchkoľvek nejasností. Je tiež veľmi výhodné, aby sa pravidlá aktualizovali a prispôsobovali novým okolnostiam. Ďalším dôležitým aspektom je disciplinárny režim, to znamená súbor sankcií, ktoré sa ukladajú v prípade porušenia vnútorných predpisov.

Interné predpisy v spoločnosti

Mnoho spoločností má svoje vlastné predpisy. Je logické, že by to tak malo byť, pretože týmto spôsobom sa predchádza možným konfliktom a prijímajú sa všeobecné kritériá, ktoré sťažujú svojvoľné a potenciálne nespravodlivé rozhodnutia.

Dalo by sa povedať, že vnútorný predpis v podnikateľskej sfére stanovuje „pravidlá hry“ práce, to znamená, čo sa dá robiť a čo nie, ako aj obmedzenia určitých krokov a príslušné postupy.

Normálne sú regulačné ustanovenia uvedené v článkoch, ktoré sú zoskupené do rôznych tém (o dochvíľnosti, nadčasoch, správaní, oblečení, trestoch atď.).

So súhlasom a podporou všetkých strán

Aby interný predpis nezostal na „mokrom papieri“, je potrebné, aby bol podpísaný zamestnancami a predovšetkým aby bol uplatňovaný normálne a spravodlivo, pretože predpis musí byť pre všetkých rovnaký a bez akejkoľvek výnimky . Nakoniec je veľmi vhodné, aby sa s predpisom dohodli zamestnanci a zamestnávateľ. Týmto spôsobom sa bude chápať, že nejde o rozmar, alebo že má sankčné alebo represívne zámery, ale že sa nariadenie riadi legitímnym účelom: aby pracovná činnosť prebiehala s čo najmenšími možnosťami nehôd a za optimálnych pracovných podmienok.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found