definícia kriminality

Termín kriminalita má dve použitia, jednak sa nazýva súbor charakteristík, vďaka ktorým sa žaloba považuje za trestnú. Napríklad, ak jednotlivec predtým nosil zbraň, pretože vedel, že ju použije na zabitie osoby, s ktorou sa mal stretnúť, a v skutočnosti ho zavraždí, keď nastane okamih súdu a táto otázka sa preukáže, nebude pochybnosti o trestnosti činu.

Inými slovami, zjednodušene povedané, kriminalita vždy znamená úmysel spáchať škodu na inom človeku.

Charakteristiky, ktoré sa zhodujú pri konaní ako trestný čin

A na druhej strane sa toto slovo používa aj na hovorenie o počet trestných činov spáchaných na území počas daného časového obdobia.

Počet trestných činov spáchaných v oblasti

V masmédiách sa často opakuje a bežne počúva, že kriminalita v tomto meste alebo provinciách sa výrazne zvýšila, alebo ak sa to nepodarilo, znížila sa.

Väčšinou je táto otázka, najmä ak ide o nárast, spojená s nejakou mimoriadnou udalosťou alebo situáciou, to znamená, ak došlo k hospodárskej kríze a napríklad veľa ľudí prišlo o prácu, je bežné, že sa zvyšuje kriminalita Ak by však naopak došlo k zníženiu kriminality, určite by to bolo dôsledkom určitej politiky uplatňovanej na jej zníženie, ako napríklad sprísnenie trestov za trestné činy.

Štatistiky, prieskumy týkajúce sa počtu trestných činov spáchaných za rok na danom mieste za rok, nám umožňujú zistiť ich počet.

Sú to špecializované agentúry, ktoré môžu alebo nemusia závisieť od štátu, ale venujú sa takejto úlohe, ktoré uskutočňujú tieto analýzy a zverejňujú údaje, ktoré nám neskôr umožnia zistiť, či sa miera kriminality v určitej oblasti zvýšila alebo znížila.

Zločin univerzálny a starodávny jav

Zločin je bohužiaľ univerzálny jav a starý ako ľudstvo samo.

Ľudia sa dopúšťajú rôznych nezákonných činov, ktoré sú takto charakterizované zákonmi, a potom sú policajnými orgánmi po ich spáchaní prenasledovaní, aby mohli byť v tejto súvislosti potrestaní.

Potom zasahuje spravodlivosť, čo je oblasť zodpovedná za presné potrestanie týchto deviantných a nezákonných správaní.

Trestné činy, ktoré predstavujú dobrovoľné činy vykonávané osobou a ktorých účelom je vážne zraniť alebo zavraždiť niekoho, patria medzi trestný čin a sú najzávažnejším nezákonným činom.

Ďalej môžeme pridať ozbrojené lúpeže, znásilnenia, mučenie.

Dôležitosť bezpečnosti

Bezpečnosť je jednou zo základných ľudských potrieb a ľudia si ju najviac vážia, pretože ak nie je k dispozícii, je nemožné rozvíjať normálny a pokojný život.

Napríklad štáty musia vyčleniť zdroje a politiky na zaistenie bezpečnosti svojich občanov, a teda na boj proti trestnej činnosti, ktorá spôsobuje toľko škôd.

Medzitým, keď budú bezpečnostné indexy národa nízke a pozitívne, bude to pre nás hovoriť o vyspelej spoločnosti, ktorá sa môže podľa toho vyvíjať.

Bezpečnosť je taká dôležitá, že existuje disciplína, ktorej poslaním je práve štúdium všetkých podstatných aspektov trestnej činnosti. Kriminológia sa zaoberá porozumením a vysvetlením trestných činov s cieľom vyvinúť riešenia alebo návrhy, ktoré znižujú ich dopad na spoločnosť.

Zasahujú doň ďalšie vedy ako sociológia, právo a psychológia.

Biologické a sociálne príčiny vývoja kriminality

Existuje niekoľko teórií, ktoré sa od nepamäti snažia vysvetliť a nájsť príčiny, prečo vo svete existuje kriminalita, a väčšinou ich možno zhrnúť do dvoch typov: biologické a sociálne.

Biologici to tvrdia faktory, ktoré prispievajú k trestnej činnosti, sa nachádzajú u jednotlivca a prostredie, v ktorom sa vyvíja a žije, potom bude mať sociálny vplyv iba na formu a frekvenciu trestného činu.

A sociálne teórie z ich strany dávajú absolútna zodpovednosť za vonkajšie alebo sociálne faktory voči dotyčnému jednotlivcovi, pripisujúci jednotlivcovi, prakticky nulový výskyt.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found