definícia priemyselnej bezpečnosti

V zariadeniach, kde sa vykonávajú priemyselné činnosti, sa musia uplatňovať normy a postupy zaručujúce bezpečnosť. Z tohto dôvodu hovoríme o priemyselnej bezpečnosti. Hlavným účelom každého plánu priemyselnej bezpečnosti je logicky minimalizovať všetky možné riziká alebo riziká, ktoré by mohli poškodiť priemysel, a to ľudí, ktorí v ňom pracujú, ako aj životné prostredie alebo infraštruktúru.

Organizačný model

Aby spoločnosť v priemyselnom sektore mohla prijať rad bezpečnostných opatrení, musia byť splnené tieto podmienky:

1) všeobecná právna norma (napríklad vyhláška),

2) nariadenie, ktoré usmerňuje bezpečnostné pokyny, ktoré sa musia dodržiavať, a

3) Doplňujúce technické pokyny podrobne uvádzajúce všetky konkrétne aspekty bezpečnosti spoločnosti.

Základné princípy priemyselnej bezpečnosti

Pojem bezpečnosť je potrebné chápať ako súbor právnych, technických a ľudských prvkov, ktoré sú orientované na úroveň rizika, ktorú možno považovať za prijateľnú.

Bezpečnostné predpisy sú v zásade zamerané na zaručenie fyzickej integrity pracovníkov.

Technické znalosti sú nevyhnutné a v tomto zmysle musia odborníci v oblasti bezpečnosti poznať všetky príslušné aspekty (použité materiály, pracovné procesy, organizačné metódy ...).

V každom pláne priemyselnej bezpečnosti musíte určiť, aké sú nebezpečenstvá a riziká. Tieto dva pojmy sa môžu zdať rovnocenné, ale nie sú to tak. Nebezpečenstvo je niečo, čo sa identifikuje, zatiaľ čo sa riziko hodnotí. Týmto spôsobom nebezpečenstvo predstavuje potenciálnu energiu poškodenia a pravdepodobnosť jeho vzniku. Automobily na cestách teda predstavujú nebezpečenstvo a skutočnosť, že križujú cestu, predstavuje riziko.

Plány priemyselnej bezpečnosti zahŕňajú sériu častí:

1) programy prevencie pracovných rizík, v ktorých sú štruktúrované rôzne zodpovednosti pracovníkov,

2) metódy a ciele uplatňovania politiky prevencie pracovných rizík a ich následné preskúmanie a sebahodnotenie

3) externé riadiace systémy prostredníctvom nezávislých auditov, ktoré dokážu vyhodnotiť všetky procesy priemyselnej bezpečnosti.

Aby bolo všetko, čo súvisí s priemyselnou bezpečnosťou, účinné, sú začlenené aj kritériá hygieny práce. Hygiena sa chápe ako súbor pokynov, ktoré majú tendenciu chrániť fyzickú a duševnú integritu pracovníka.

Fotografie: Fotolia - Osmancendeoglu / Balint Radu


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found