čo je to drzosť »definícia a pojem

Slovo drzosť je termín bežne používaný v našom jazyku a ktorý používame, keď chceme vysvetliť odvážnosť, nedostatok rešpektu alebo drzosť, ktoré človek sám osebe prejavuje.

Odvážnosť alebo nedostatok rešpektu prejaveného niekým v jeho správaní

Spomínané správanie môže byť bežnou súčasťou osobnosti alebo sa človek správa takto, keď čelí istej situácii, ktorá spôsobuje presne tento typ reakcie.

Aj keď je bežné, že sa tento typ správania vyskytuje u mladých jedincov a u detí, je napríklad dospievanie životnou etapou, v ktorej prevláda rebélia a nedodržiavanie pravidiel alebo ukladanie povinností rodičmi. je to možné, aj keď menej často, oceniť medzi dospelými.

Vysvetlením takejto situácie by mohlo byť, že mladí ľudia a deti často konajú so sebadôverou a s určitým bezvedomím, podmienkami typickými pre ich vek.

Ale pozor, je dôležité usmerňovať a radiť dieťaťu alebo dospievajúcemu, ktorí sa správajú týmto spôsobom, pretože takéto správanie môže byť časom značnou spoločenskou nepríjemnosťou a zabrániť ich začleneniu do niektorých skupín alebo kontextov, čo môže viesť k ich neustálej diskriminácii alebo odvetným opatreniam. tento trend.

Ako funguje drzosť

Medzitým sú tí, ktorí sa správajú ako tí, ktorých označujeme, označovaní za drzých.

Drzého človeka je ľahké spoločensky rozpoznať, pretože nemá nijaké umiernenie, vystupuje s veľkou odvahou pred ostatnými a vypytuje sa ich, aj keď majú väčšiu autoritu alebo vek ako on.

Drzosť môže byť určená aj pre posvätné predmety alebo národné symboly, ako napríklad vlajka, štít a iné.

Útok na posvätné symboly alebo predmety

Ukázalo sa, že je bežnou praxou niektorých skupín zneužitia napadnúť národné symboly alebo predmety, ktoré náboženská viera považuje za posvätné, napríklad je bežné, že židovská a kresťanská komunita trpí znesvätením svojich hrobov.

Aj keď v skutočnosti koncept používame väčšinou s negatívnou konotáciou, musíme povedať, že ho možno použiť aj na označenie toho konania niekoho, kto vie preraziť s existujúcimi štruktúrami, alebo kto inovuje v nejakom aspekte alebo kontexte.

Urážlivé výroky alebo činy

Na vyjadrenie používame aj slovo drzosť to výrok alebo konanie, ktoré je pre niekoho mimoriadne urážlivé a urážlivé.

Urážky, ktoré niekto dáva druhému, možno považovať za drzosť a prebudiť u príjemcu slovnú alebo fyzickú reakciu.

To znamená, že osoba, ktorá ich prijme, môže odpovedať inou urážkou alebo fackou alebo iným úderom.

Bohužiaľ, v týchto časoch je násilie prítomné a zakorenené takmer na všetkých sociálnych úrovniach a v každom veku.

Aj keď je niekedy nemožné zostať v pokoji alebo nereagovať na drzosť, pretože každá seba-láska každého človeka nás vedie k tomu, aby sme reagovali prirodzene a spontánne, musíme sa snažiť ovládnuť seba a podľa možnosti nereagovať.

Násilie vždy prináša viac násilia.

Iba vzdelanie a vnútorná práca v prospech nereagovania na násilné situácie môžu znížiť násilie, ktoré si dnes všade vážime.

Existuje niekoľko synoným, ktoré sa zvyčajne používajú v súvislosti s týmto konceptom, pričom zvýrazníme dve najpoužívanejšie, napríklad: neúcta a trúfalosť.

Neuctievanie V zásade to znamená nedostatok rešpektu k niekomu alebo k niečomu založenému na nejakom konaní, ktoré je veľmi nepríjemné, alebo na výroku, ktorý je určite nepríjemný.

A na jeho strane, odvážny predpokladá odvážnosť, nerozvážnosť a drzosť, ktorú niekto predstavuje pri svojom konaní.

Odvážnosť je skôr opakujúcou sa charakteristikou a je prítomná u ľudí, ktorí majú sklon k extroverzii a potom nevykazujú prílišnú pripútanosť k zavedeným sociálnym kánonom a zvyčajne sa prejavujú s veľkou odvahou a bez prílišného premýšľania o dôsledkoch. že ich činy môžu mať.

Medzičasom je koncepcia, ktorá je jednoznačne proti koncepcii, ktorá je v tejto veci zdvorilosť ktorá spočíva v opaku toho, čo navrhuje drzosť, a ktorá je predvedením alebo vystúpením, ktoré vyniká prejavením pozornosti, náklonnosti a úctou k tomu druhému.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found