definícia evolúcie

Evolúcia je akýkoľvek proces zmeny a prechodu z jednej generácie prvkov na druhú. Pojem evolúcia sa vo väčšine prípadov používa vo vzťahu k biologickým, genetickým a fyzikálnym procesom, hoci ho možno použiť aj na popísanie spoločenských a individuálnych javov. Ľudská evolúcia je preto jedným z hlavných pojmov aplikovaných na tento koncept a kombinuje biologické aj prírodné prvky so sociálnymi a kultúrnymi prvkami.

Evolúcia vždy znamená zmenu existujúcich podmienok smerom k vyššiemu stupňu, v ktorom sa stávajú zložitejšími. Ak sa odkazuje na prirodzený vývoj, potom ide o vývoj mikroorganizmov, ktoré z dôvodu potreby prispôsobiť sa rôznym podmienkam prostredia predstavovali zmeny v ich hlavných vlastnostiach. Tieto transformácie potom umožnili živým organizmom prežiť zmeny v prostredí. Nemožnosť evolúcie znamenala vyhynutie pre tisíce druhov živých bytostí.

Keď hovoríme o ľudskej evolúcii, máme na mysli proces vývoja charakteristík, ktoré by nakoniec vyústili do dnešnej súčasnej ľudskej bytosti. Existuje názor, že tento proces evolúcie by sa začal pred 5 až 7 miliónmi rokov separáciou prvých hominidov od primátov. Podľa záznamov nájdených v tomto zmysle bol prvým hominidom, ktorý už mal prvky odlíšené od prvkov primátov, Australopitek z ktorého vývoj umožňoval dosiahnuť Homo Sapiens Sapiens, súčasný človek.

Počas obdobia, počas ktorého sa prví hominidi dokázali transformovať na najrozvinutejšieho človeka, prebehli početné úspechy: vývoj nástrojov (prvý primitívny, potom zložitejší), zvládnutie ohňa, zdokonalenie všetkých techník prežitia, rozvoj poľnohospodárstva a následné vytvorenie organizovaného spoločenského života.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found