definícia hodnotenia

To sa nazýva hodnotenie dynamickému procesu, prostredníctvom ktorého a nevýrazne spoločnosť, organizácia alebo akademická inštitúcia môže poznať svoju vlastnú výkonnosť, najmä jej úspechy a slabé stránky, a tak preorientovať návrhy alebo sa zamerať na tieto pozitívne výsledky, aby boli ešte výnosnejšie.

Z historického hľadiska sa hodnotenie javilo ako kontrolný nástroj, takže prostredníctvom neho vzdelávacie zariadenia nielen kontrolujú učenie svojich študentov, ale umožňujú im tiež vykonávať dôkladnú kontrolu nad úlohami, ktoré učitelia vykonávajú, pretože práve oni majú v konečnom dôsledku nesmierne veľké zodpovednosť za uskutočnenie tejto rozhodujúcej otázky pre pokrok a vývoj ľudstva v ktorejkoľvek časti sveta. Inými slovami, v rozpore s tým, čo sa verí, že iba študenti sú tí, ktorí sú predmetom hodnotenia vo vzdelávacej inštitúcii, učitelia tiež, pretože sú vlastne kľúčovým a základným prvkom vzdelávacieho procesu a v konečnom dôsledku poznačia jeho úspech alebo zlyhanie.

Aj keď v mnohých kultúrach a spoločnostiach bol predmet hodnotenia vždy viac spájaný so študentom a s množstvom, ktoré je potrebné prekonať, aby bolo možné splniť schválenie určitého predmetu a zbohom, v poslednej dobe sa spoliehanie na disciplíny, ako je psychológia, snaží zmeniť túto trochu archaickú mentalitu a tú malú opravu v možnostiach a individuálnych vlastnostiach každého človeka a týmto spôsobom byť schopný zúčastniť sa a napraviť tie slabé miesta, ktoré môžu vzniknúť v procese učenia, a tak dosiahnuť, aby hodnotenie okrem číslo, ktoré študentovi alebo učiteľovi umožní absolvovať ročník alebo prípadne lepšie sa umiestniť v kariére, povedzte nám niečo viac o slabostiach a úspechoch, ktoré sa môžu v tomto procese vyskytnúť.

Medzitým a striktne odklon od vzdelávacej oblasti, kde má hodnotenie samozrejme veľmi silné a stále zastúpenie, sa v posledných desaťročiach stalo verným spojencom aj v komerčnom a obchodnom svete, pretože sa často používa na hodnotenie výkon zamestnancov a ak je potrebné vykonať príslušné školenie s cieľom zlepšiť ich úlohu, alebo, a už sa chystáme hľadať vždy dlho očakávané hospodárske výsledky, hodnotiaci proces sa týka iba financií spoločnosti , budete môcť študovať a v prípade potreby zvoliť alternatívy, ktoré zlepšia produktivitu podnikania.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found