definícia potenciálnej energie

The Potenciálna energia je kapacita tela vykonávať prácu podľa konfigurácie, ktorú drží v sústave telies, ktoré na seba vyvíjajú sily, to znamená, že potenciálna energia je energia, ktorá je schopná generovať prácu v dôsledku polohy tela. Môže sa považovať za energia uložená v systéme alebo miera práce, ktorú systém dokáže dodať.

Potom sa predpokladá, že keď je telo mobilizované vo vzťahu k určitej referenčnej úrovni, bude v pozícii akumulovať energiu.

Keď sa telo zdvihne do určitej výšky, získa to, čo je známe ako gravitačná potenciálna energia; akonáhle telo spadne, táto potenciálna energia sa okamžite premení na kinetickú energiu. Napríklad autá horskej dráhy dosahujú gravitačnú potenciálnu energiu v najvyššej časti svojej cesty, akonáhle začnú klesať na predchádzajúcu energiu, ktorá sa premení na kinetickú, ako sme už povedali.

Potenciálna energia sa nejako rozpoznáva ako skalárna veľkosť, ktorá je spojená s poľom síl. Rozdiel medzi hodnotami poľa bodu A vzhľadom na bod B sa bude rovnať práci vykonanej cestnou silou medzi A a B.

Tento typ energie sa môže prezentovať ako: gravitačná potenciálna energia, že sme to práve vysvetlili, chemická energia a elastická potenciálna energia.

The chemická potenciálna energia je energia, ktorá sa transformuje na kinetickú energiu z a proces vnútorného spaľovania. Automobily poháňané benzínom využijú potenciálnu chemickú energiu, ktorú má, ktorá keď vstúpi do horenia, vygeneruje dostatok energie na uvedenie vozidla do činnosti.

Pokiaľ ide o túto časť, elastická potenciálna energia nastáva, keď zvyšuje vnútornú energiu akumulovanú v deformovateľnej pevnej látke, v dôsledku práce vykonanej silami, ktoré spôsobujú vyššie uvedenú deformáciu.

Potraviny, ktoré ľudia jedia, majú potenciálnu energiu vo forme chemickej energie, ktorá sa uvoľní, keď ju telo uvoľní.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found