viedenský dohovor - definícia, pojem a čo to je

Takzvaný Viedenský dohovor vstúpil do platnosti na začiatku 80. rokov a predstavuje medzinárodnú dohodu vo vzťahu k trhu s predajom tovaru. Je to pakt zakotvený v medzinárodnom práve a ktorý upravuje zmluvy o obchodnej doprave na celej planéte.

V súčasnosti je Viedenský dohovor dohodou podpísanou viac ako 80 krajinami sveta. Jednoducho povedané, tento veľký pakt spočíva v požiadavke, aby predávajúci musel bezplatne odovzdať kupujúcemu vlastníctvo tovaru. Je tomu tak preto, lebo sa dá vyhnúť stretu s inými právnymi tradíciami, ktoré by mohli brániť medzinárodným predpisom, ako napríklad Viedenskému dohovoru.

Problém výkladu obchodných pravidiel

Viedenský dohovor bol zahájený s cieľom minimalizovať možné interpretácie obchodných obchodných a nákupných vzťahov

V tomto zmysle Viedenský dohovor nehovorí o tom, ako by sa mali pravidlá interpretovať, skôr zdôrazňuje všeobecné zásady, ktorými by sa mali riadiť obchodné vzťahy. Medzinárodný rozmer tejto dohody teda znamená, že sudca konkrétnej krajiny nemôže tieto ustanovenia interpretovať v zmysle významu ich vnútorného právneho systému, ale musí mať na pamäti jej medzinárodný charakter.

Osobitosti Viedenského dohovoru

Kúpno-predajné zmluvy sa týkajú dodávky tovaru, ktorý je predmetom výroby, a preto sa nevzťahujú na nákup a predaj tovaru na súkromné ​​použitie, obchodné názvy alebo dražbu tovaru.

Účelom obsahu Viedenského dohovoru je podpora jednotnosti obchodných vzťahov a podpora nákupu a predaja v nadnárodnom rozmere.

Zmluvy majú platnosť a platnosť, iba ak sú zainteresovaným stranám známe.

Predajca niektorých tovarov je povinný dodať ich podľa ustanovení zmluvy, jasne identifikovaných a so zodpovedajúcou dokumentáciou. Rovnako sú špecifikované zodpovednosti, ktoré musí predávajúci prevziať v súvislosti s balením, prepravou a bezpečnosťou tovaru.

Na druhej strane musí kupujúci splniť celý rad povinností týkajúcich sa kontroly tovaru, platobných lehôt a zhody prijatia tovaru.

Nakoniec sú špecifikované tie práva a právne kroky, ktoré je možné podporiť v prípade porušenia zmluvy.

Fotografie: iStock - spastonov / EdStock


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found