definícia potenciálu

Potenciálny koncept sa týka všetkého, čo je vlastné alebo spojené s mocou.

To správne alebo spojené s mocou, ktorou je schopnosť konať, a energiou, ktorá sa zobrazuje

Moc sa uznáva ako schopnosť niečo vykonať alebo niečo urobiť a tiež ako energia, sila a sila, ktorú niekto alebo niečo má, a ktorá im potom umožňuje dosiahnuť ciele, ktoré sú a priori prezentované ako zložité alebo dokonca nedosiahnuteľné.

Moc v tomto zmysle sa považuje za pozitívnu vlastnosť, ktorú môžu ľudia prezentovať, pretože im presne umožňuje dosiahnuť ťažké ciele.

To, čo je možné, sa deje alebo existuje

Keď hovoríme o potenciáli, hovoríme tiež o možnosti toho, čo sa môže stať alebo existovať, o predpoklade, pretože táto myšlienka je založená na viac či menej presnom výpočte, ktorý má uvedená entita podľa odhadov mať.

Potenciál tak možno uplatniť nielen na človeka, ale aj na chemické, fyzikálne a matematické javy.

Predstavme si liek, ktorý je predmetom vyšetrovania, o ktorom sa bude diskutovať, pretože jeho účinnosť ešte nebola preukázaná, jeho potenciálna sila v boji proti tejto alebo tej chorobe.

Po otestovaní a preukázaní spoľahlivosti sa už nebude považovať za potenciálny liek.

Slovo potenciál sa najčastejšie používa, keď sa odkazuje na schopnosť človeka mať niečo urobiť.

Schopnosť, ktorú musí niekto obsadiť na pracovnej pozícii alebo mieste

Je teda veľmi bežné povedať, že niekto má potenciál pracovať na určitej pozícii, starať sa o niečo alebo o niečo ašpirovať kvôli schopnostiam, postojom a vlastnostiam, ktoré v priebehu času prezentovali.

Tento potenciál môžu tvoriť vrodené vlastnosti človeka, to znamená, že sa s ním narodili a nesie ich so sebou od prvého dňa svojho života a zvyčajne si tak pripravujú cestu k rýchlejšiemu dosiahnutiu určitých záležitostí.

A na druhej strane, zručnosti sa mohli získať štúdiom a školením, ktoré osoba podstúpila.

Jasným príkladom toho je, keď hovoríme o potenciáli, ktorý môže mať dieťa ako budúci športovec, vedec alebo intelektuál v závislosti od oblasti, v ktorej vyniká.

Ďalším veľmi častým príkladom dnešnej doby je práca, ktorá sa týka pracoviska, kde sa hovorí o potenciáli, ktorý môže mať človek, ašpirovať na pozíciu, povýšenie atď.

V tomto konkrétnom prípade sa osobná kapacita kombinuje s osobnými schopnosťami, ktoré má jednotlivec, a ktoré po zlúčení majú tendenciu byť pre človeka kľúčovým prvkom pri hľadaní zamestnania.

Potenciál je založený na zásluhách alebo schopnostiach, ktoré dotyčná osoba časom preukázala.

Potenciál možno uplatniť aj na spoločnosť, podnik, skupinu ľudí, tím alebo dokonca národ.

Je teda bežné počuť o potenciáli, ktorý musí mať športový tím na splnenie konečného cieľa, ktorým je získanie šampionátu.

Je tiež normálne počuť vyjadrenie ekonomického, vojenského, zbrojného, ​​kultúrneho atď. Potenciálu, ktorý krajina môže mať.

Na druhej strane je dôležité zdôrazniť, že potenciál je zvyčajne spojený s úspechom, s víťazstvom, pretože o schopnostiach, ktoré má niekto alebo skupina, sa vie, že sú kľúčom k dosiahnutiu navrhovaných cieľov.

Keď sa dva národy postavia proti sebe vo vojnovom konflikte a budú známe schopnosti, ktoré každý z nich má, bude ľahké predvídať, ktorý z nich zvíťazí, ak bude mať nad sebou väčšiu kapacitu.

Všetky tieto prípady a príklady nám hovoria o predpokladoch a odhadoch, ktoré sa zakladajú na viac-menej konkrétnych údajoch a budúcej projekcii (krátkodobej, strednodobej alebo dlhodobej) na charakteristiky osoby, subjektu alebo inštitúcie, na ktorú sa poukazuje.

Teraz je dôležité, aby sme povedali, že tieto kapacity sa nie vždy ukážu ako pozitívne alebo úspešné, a napríklad je dôležité nevytvárať falošné očakávania v sebe alebo v iných, aby sa zabránilo pocitom zlyhania.

V oblasti gramatiky je to potenciál verbálny režim, ktorý sa používa, keď chcete prejaviť možnú akciu: Mohol by som vám pomôcť, ak mi dovolíte používať tento verbálny režim, ktorý je tiež známy ako podmienený.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found